Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1786
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bord, furu, forskjellige sorter stykk England, Skottland og Irland 71800 8616
54200 6504
Frankrike
17600 2112
2 Bord, gran, forskjellige sorter stykk Altona, Hamburg og Tyskland 96960 8152 20 England: Det står 31700 _ 5_ . Dette går jeg ut i fra et stykker og tylfter. Har regnet 5 tylfter om til stykker og lagt det sammen. Frankrike: det står 60400 _ 9_2_ . Her må det vel også være stykker og tylfter? Usikker på hvordan jeg skal regne dette.
4800 403 20
England, Skottland og Irland
31760 2667
Frankrike
60400 5082
3 Bord, tækkebord, vrak stykk Sverige 1260 30 Her står det også 1200_5_ . Har lagt sammen.
1260 30
4 Planker, furu stykk England, Skottland og Irland 12500 3006 Her står det 12500 _ 2 _ 6 _ . Hvordan skal dette føres, legges sammen?
12500 3006
5 Planker, gran stykk England, Skottland og Irland 89100 14968 76
87100 14632 76
Frankrike
2000 336
6 Rafter, av bord, hugne dobbelt stykk Altona, Hamburg og Tyskland 275800 5295 58
8000 153 58
England, Skottland og Irland
203400 3906
Frankrike
64400 1236
7 Rafter, av bord, hugne enkelt stykk England, Skottland og Irland 45800 577 88
44200 424 30
Frankrike
1600 153 58
8 Tømmer, furu, 16 all. på 1 1/2 fot tylfter England, Skottland og Irland 5 40
5 40
9 Tømmer, furu, 16 all. under 1 fot tylfter England, Skottland og Irland 1 8
1 8
10 Tømmer, furu, 18 all. på 1 1/2 fot tylfter England, Skottland og Irland 50 400
50 400
11 Tømmer, furu, 20 all. på 1 fot tylfter England, Skottland og Irland 8 64
8 64
12 Tømmer, furu, 20 allinger, på 1 1/2 fot stykk England, Skottland og Irland 1867 1244 64
1740 1160
Frankrike
127 84 64
13 Tømmer, gran, 18 all. på 1 1/2 fot tylfter England, Skottland og Irland 24 96
4 16
Frankrike
20 80
14 Tømmer, gran, 20. all. på 1 1/2 fot tylfter Altona, Hamburg og Tyskland 173 692
20 80
England, Skottland og Irland
29 116
Frankrike
124 496
15 Tømmer, gran, 20 all. på 1 fot tylfter England, Skottland og Irland 68 272
16 64
Frankrike
52 208
16 Tømmer, gran, 20 all. under 1 fot tylfter Frankrike 4 16
4 16
17 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? stykk England, Skottland og Irland 785 3140
737 2948
Frankrike
48 192

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.