Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Drammen
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1786
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, furu, 12 alen, 1/2 fot brede, dobbelte, a 3 riksdaler per tylft stykk England, Skottland og Irland 210 52 48
24 6
Holland
186 46 48
2 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede, a 1 1/2 riksdaler per tylft stykk England, Skottland og Irland 7052 881 48
1146 143 24
Holland
5906 738 24
3 Bjelker, furu, 14 alen, 1 fot brede, vanlige, a 6 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 14979 7489 48
6665 3332 48
Frankrike
26 13
Holland
8288 4144
4 Bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot brede, vanlige a 3 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 6599 1649 72
4536 1134
Holland
2063 515 72
5 Bjelker, furu, 16 alen, 1 fot brede, vanlige a 7 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 1182 689 48
582 339 48
Frankrike
12 7
Holland
588 343
6 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede, vanlige a 3 1/2 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 98 28 56
92 26 80
Holland
6 1 72
7 Bjelker, furu, 18 alen, på 1 fot, vanlige a 10 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 506 421 64
452 376 64
Holland
54 45
8 Bjelker, furu, 18 alen, under 1 fot brede, vanlige a 5 riksdaler tylfter England, Skottland og Irland 12 60
1 5
Holland
11 55
9 Bjelker, furu, 20 alen, 1 fot brede, vanlige, a 20 riksdaler per tylft stykk England, Skottland og Irland 48 63 32
38 46 64
Frankrike
10 16 64
10 Bjelker, gran, 12 alen, 1/2 fot brede, dobbelte, a 1 1/2 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 66 16 48
60 7 48
Holland
6 9
11 Bjelker, gran, 12 alen. under 1/2 fot bredde, dobbelte, a 1 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 6324 303
2412 201
Frankrike
48 4
Holland
3864 98
12 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede, a 6 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 61261 30630 48
72 36
Holland
61189 30594 48
13 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot brede, a 3 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 33136 8284
72 18
Holland
33064 8266
14 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede, a 7 riksdaler stykk Holland 195 883 72
195 883 72
15 Bjelker, gran, 18 alen, 1 fot brede, a 8 riksdaler stykk Holland 24 16
24 16
16 Bjelker, gran, 20 alen, under 1 fot brede, a 6 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 288 144
192 96
Holland
96 48
17 Blausel eller Cobolt a 100 pund 30 riksdaler pund England, Skottland og Irland 16322 4896 58
8122 2436 58
Holland
8200 2460
18 Bord, furu, a 10 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 14860 1597 44
14860 1597 44
19 Bord, furu, a 1 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 29650 444 72
9800 147
Frankrike
12850 192 72
Holland
7000 105
20 Bord, furu, a 12 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 26510 3380 3
25410 3239 75
Holland
1100 140 24
21 Bord, furu, a 15 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1000 155
1000 155
22 Bord, furu, a 15 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1350 202 48
1350 202 48
23 Bord, furu, a 19 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 5551 1082 9
5551 1082 9
24 Bord, furu, a 2 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1600 40
400 10
Frankrike
1200 30
25 Bord, furu, a 21 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 100 21 48
100 21 48
26 Bord, furu, a 2 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 201245 5534 17
168294 4628 7
Frankrike
31101 855 22
Holland
1850 50 84
27 Bord, furu, a 24 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 4017 963 77
4017 963 77
28 Bord, furu, a 3 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 24630 923 54
22180 831 66
Frankrike
2450 91 84
29 Bord, furu, a 4 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 200 9 48
200 9 48
30 Bord, furu, a 5 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 40 2 29
40 2 29
31 Bord, furu, a 6 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 79930 5395 27
79030 5334 51
Holland
900 60 72
32 Bord, furu, a 7 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 300 22 48
300 22 48
33 Bord, furu, a 7 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 113990 8834 22
113840 8822 58
Holland
150 11 60
34 Bord, furu, a 7 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 200 15 48
200 15 48
35 Bord, furu, a 8 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 10 77
10 77
36 Bord, furu, a 9 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 100 9 48
100 9 48
37 Bord, furu, a 9 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 2170 211 56
2170 211 56
38 Bord, furu eller Skibs Planker a stk 1 riksdaler stykk England, Skottland og Irland 40 48
40 48
39 Bord, gran, a 10 1/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 40 4 10
40 4 10
40 Bord, gran, a 10 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 37328 4012 60
37328 4012 60
41 Bord, gran, a 1 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 3300 49 48
1150 17 24
Holland
2150 32 24
42 Bord, gran, a 1 1/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 27750 346 84
900 11 24
Frankrike
1750 21 84
Holland
25100 313 72
43 Bord, gran, a 12 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 4400 561
4400 561
44 Bord, gran, a 15 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 5400 837
5400 837
45 Bord, gran, a 15 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 100 15
100 15
46 Bord, gran, a 17 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1800 306
1800 306
47 Bord, gran, a 2 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 27710 692 72
18200 455
Frankrike
6850 171 24
Holland
2660 66 48
48 Bord, gran, a 2 1/2 riksdaler per 100 stykk Frankrike 7200 180
7200 180
49 Bord, gran, a 2 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 62500 1718 72
59500 1636 24
Frankrike
2850 78 36
Holland
150 4 12
50 Bord, gran, a 3 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 11750 440 60
11750 440 60
51 Bord, gran, a 3 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1200 45
1200 45
52 Bord, gran, a 4 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 130240 6186 39
129840 6167 39
Holland
400 19
53 Bord, gran, a 7 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1100 82 48
1100 82 48
54 Bord, gran, a 7 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 15180 1176 44
15180 1176 44
55 Bord, gran, a 7 3/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1100 85 24
1100 85 24
56 Bord, gran, a 8 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 4750 380
4750 380
57 Jern, tråd, a 10 riksdaler per skippund pund England, Skottland og Irland 36800 1150
115 - 0 - 0 1150
58 Skinn, gaupe a 1 riksdaler stykk Holland 8 8
8 8
59 Skinn, gaupe a 1 riksdaler stykk Holland 8 8
8 8
60 Skinn, jerv, a 1 riksdaler per stykk stykk Holland 12 12
12 12
61 Skinn, mår, a 48 skilling stykk Holland 492 246
492 246
62 Skinn, oter 32 skilling per stykk stykk Holland 76 25 32
76 25 32
63 Skinn, rev, 48 skilling per stykk stykk Holland 880 440
880 440
64 Skinn, røyskatt, a 8 skilling stykk Holland 4584 382
4584 382
65 Skinn, ulveskinn, a 1 riksdal per stykk stykk Holland 19 19
19 19
66 Spiker, skipsspiker a 3 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 70658 2119 72
70658 2119 72
67 Spirer, 5 til 6 palmer, a 48 skilling stykk England, Skottland og Irland 314 157
114 57
Frankrike
4 2
Holland
196 98
68 Tauverk, a 28 riksdaler per skippund pund England, Skottland og Irland 6400 560
20 - 0 - 0 560
69 Tjære, 2 1/2 riksdaler per tønne tønner England, Skottland og Irland 184 460
184 460
70 Ved, bjørkeved, a 1 riksdal per favn favner England, Skottland og Irland 796 796
12 12
Holland
784 784

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.