Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1752
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Akevitt potter Danmark 7
6
Norge
1
2 Alun pund Danmark 40530
122 - 10 - 12
Norge
4 - 2 - 6
3 Ansjos fat Danmark 17
10
Norge
7
4 Aske tønner Danmark 3 1/2
3.5
5 Barkholt tylfter Danmark 22
7
Fremmede steder
15
6 Barkun, enkelte tylfter Danmark 15
15
7 Bilder, av messing par Norge 1
1
8 Bjelker, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 335 66667/100000
335.66667
9 Bjelker, 12 alen, dobbelte tylfter Danmark 94 16667/100000
74.16667
Fremmede steder
20
10 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 156 1/4
155.25
Norge
1
11 Bjelker, 16 til 25 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 328 41667/100000
7.5
Fremmede steder
320.91667
12 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte tylfter Danmark 538 33333/100000
148.33333
Fremmede steder
390
13 Bjelker, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 216 1/2
216.5
14 Bjelker, furu og gran, 16 til 28 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 339 8333/100000
339.08333
15 Bly, i klumper pund Danmark 662
2 - 1 - 6
16 Bord og Planke, Furu og Gran 10 til 12 fot, enkle, Furu 1 1/4 tom og Gran 1 1/2 tom. stykk Danmark 1989886
93630
Fremmede steder
1892316
Norge
3940
17 Brennevin, av korn anker Norge 2
2
18 Byggryn ? Norge 3
3
19 Båndstaker ? Danmark 44000
44000
20 Eik, 10 palmer tylfter Fremmede steder 95 1/4
95.25
21 Eik, 6 palmer tylfter Fremmede steder 1/2
0.5
22 Eik, 8 palmer tylfter Fremmede steder 25 3/4
25.75
23 Enebær tønner Danmark 1/2
0.5
24 Flesk pund Danmark 92
0 - 5 - 12
25 Gryter, jern pund Danmark 308
0 - 19 - 4
26 Hatter dusin Norge 13
13
27 Hjortetakk pund Norge 10
10
28 Hornringer dusin Norge 11
11
29 Huder, beredt stykk Danmark 12
5
Norge
7
30 Huder, bjørn stykk Danmark 3
3
31 Huder, uberede stykk Norge 40
40
32 Humle pund Norge 1156
3 - 12 - 4
33 Hvetekaker hundrede Danmark 400
100
Norge
300
34 Hår, av kreatur tønner Fremmede steder 320
320
35 Jern, kakkelovner, takker og støpegods pund Danmark 332560 1/2
468 - 0 - 4
Norge
571 - 4 - 12.5
36 Jern, norsk, i stenger pund Danmark 413257
490 - 3 - 1
Fremmede steder
376 - 12 - 8
Norge
424 - 13 - 0
37 Jern, svensk pund Fremmede steder 260880
815 - 5 - 0
38 Jufferter, dobbelte kvartinger Fremmede steder 2
2
39 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 15000
15000
40 Jufferter, enkelte kvartinger Danmark 4
2
Fremmede steder
2
41 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 26900
26900
42 Kjøtt, saltet tønner Danmark 12
10
Norge
2
43 Kobber, garkobber pund Danmark 121313 1/2
0 - 16 - 5.5
Fremmede steder
347 - 11 - 6
Norge
30 - 14 - 6
44 Kobber, garkobber, gammelt pund Danmark 122
0 - 7 - 0
Norge
10
45 Kringler tønner Danmark 1
1
46 Krutt pund Danmark 8662
2000
Norge
6662
47 Kummen pund Danmark 168438
161475
Fremmede steder
1250
Norge
5713
48 Kål skokk Norge 3
3
49 Kål stykk Norge 475
475
50 Laks, røkt stykk Danmark 28
28
51 Lekter til steintak kvartinger Danmark 2
2
52 Lekter til steintak stykk Danmark 3800
3800
53 Lekter til stråtak kvartinger Danmark 1
1
54 Lekter til stråtak stykk Danmark 12800
12800
55 Lerret, grovt alen Danmark 338
132
Norge
206
56 Lin pund Norge 24
24
57 Linkaker ? Norge 10300
10300
58 Lodbjelker, 16 til 22 alen, 16 til 17 palmer stykk Fremmede steder 14
14
59 Lossetre tylfter Danmark 43
43
60 Mel, av hvete og rug kvartinger Norge 3
3
61 Mel, av hvete og rug tønner Danmark 4
4
62 Never pund Norge 320
1 - 0 - 0
63 Oker, gul pund Danmark 56
0 - 3 - 8
64 Ost pund Danmark 626
1 - 16 - 8
Norge
0 - 2 - 10
65 Ost tønner Danmark 1
1
66 Papir ris Danmark 533 1/2
235
Norge
298.5
67 Pottaske pund Norge 5144
16 - 1 - 8
68 Prosentvarer Danmark 321
197
Norge
124
69 Pudder pund Norge 115
115
70 Pumpetre tylfter Danmark 2
2
71 Pundlær huder Norge 7
7
72 Roer og røtter tønner Danmark 2
1
Norge
1
73 Rokk, spinnerokker stykk Norge 58
58
74 Sagblader stykk Danmark 9
1
Norge
8
75 Salpeter pund Norge 150
150
76 Sild, saltet tønner Danmark 8 1/4
8.25
77 Skinn, bukk og kalv deker Danmark 75 1/5
13.2
Fremmede steder
4.5
Norge
57.5
78 Skinn, ekorn dusin Danmark 315
15
Fremmede steder
300
79 Skinn, ekorn stykk Danmark 9
9
80 Skinn, gaupe stykk Fremmede steder 11
11
81 Skinn, gaupe stykk Danmark 3
1
Norge
2
82 Skinn, hermelin stykk Fremmede steder 100
100
83 Skinn, hermelin timmer Danmark 36
36
84 Skinn, karduan deker Danmark 168 1/2
1
Fremmede steder
166
Norge
1.5
85 Skinn, karduan stykk Danmark 1
1
86 Skinn, mår stykk Danmark 3
3
87 Skinn, mår timmer Fremmede steder 8 1/2
8.5
88 Skinn, oter stykk Danmark 60
10
Fremmede steder
50
89 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 16
16
90 Skinn, reveskinn stykk Danmark 502
6
Fremmede steder
489
Norge
7
91 Smør pund Danmark 72
0 - 1.5 - 0
Norge
0 - 3 - 0
92 Smør tønner Danmark 2
1.5
Norge
0.5
93 Spader, jernspader stykk Danmark 1
1
94 Sparrer, 20 fot stykk Fremmede steder 1/2
0.5
95 Sperrer, 15 fot stykk Fremmede steder 14 1/2
14.5
96 Sperrer, Capper sperrer stykk Fremmede steder 5
5
97 Spiker tylfter Danmark 87 1/2
4
Fremmede steder
83.5
98 Spiler ? Danmark 394100
256100
Norge
138000
99 Sporer par Norge 5
5
100 Staker, einerstaker Danmark 100
100
101 Staker til båtshaker stykk Danmark 500
500
102 Staker til båtshaker tylfter Danmark 10
1
Fremmede steder
9
103 Stigbøyler par Norge 6
6
104 Stivelse pund Norge 621 1/2
621.5
105 Stoler stykk Norge 57
57
106 Strykejern, malm stykk Norge 4
4
107 Stål pund Danmark 1600
300
Norge
1300
108 Svin, levende stykk Norge 2
2
109 Sølv, gammelt pund Danmark 1
1
110 Såpe, grønnsåpe kvartinger Danmark 1239 1/2
39
Norge
1200.5
111 Ved, bjørkeved favner Danmark 320
57
Fremmede steder
259
Norge
4
112 Ved, or favner Danmark 18
4
Fremmede steder
10
Norge
4
113 Åretrær tylfter Danmark 29
1
Fremmede steder
28
114 ÅÅÅ Må sjekkes ??? kaabefoder Danmark 4
2
Norge
2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.