Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1753
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Almanakker dusin Norge 10
10
2 Alun pund Danmark 34065
62 - 7 - 4
Fremmede steder
27.5 - 0 - 0
Norge
16 - 11 - 13
3 Ansjos fat Danmark 18
18
4 Bek tønner Danmark 3
1.5
Norge
1.5
5 Bjelker, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 216 66667/100000
176.66667
Fremmede steder
40
6 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 219 1/2
157.5
Fremmede steder
62
7 Bjelker, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte tylfter Danmark 86 1/2
59.5
Fremmede steder
27
8 Bjelker, 16 til 19 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 208 1/2
2
Fremmede steder
206.5
9 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte tylfter Danmark 424
404
Fremmede steder
20
10 Bjelker, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 305
285
Fremmede steder
20
11 Bjelker, furu og gran, 18 til 20 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 193
193
12 Bly, i klumper pund Danmark 1065
2 - 6 - 0
Norge
1 - 0 - 9
13 Bokhvetegryn tønner Norge 12
12
14 Bord og Planke, Furu og Gran 10 til 12 fot, enkle, Furu 1 1/4 tom og Gran 1 1/2 tom stykk Danmark 1975182
94327
Fremmede steder
1879535
Norge
1320
15 Brennevin, av korn tønner Norge 9
9
16 Brunrødt pund Danmark 672
2 - 2 - 0
17 Brynestein stykk Norge 500
500
18 Byggryn tønner Danmark 43 3/4
0.5
Norge
43.25
19 Eddik, av øl anker Norge 1
1
20 Eik, 10 palmer tylfter Danmark 138 83333/100000
10
Fremmede steder
128.83333
21 Eik, 5 til 6 palmer tylfter Fremmede steder 42
42
22 Eik, 7 palmer tylfter Fremmede steder 2
2
23 Eik, 8 palmer tylfter Danmark 8 1/2
0.5
Fremmede steder
8
24 Erter tønner Norge 4
4
25 Gryter, jern pund Danmark 1120
0 - 10 - 0
Norge
3 - 0 - 0
26 Hasselnøtter pund Danmark 160
0.5 - 0 - 0
27 Hatter dusin Norge 21 16667/100000
21.16667
28 Hester ? Danmark 1
1
29 Hjortetakk pund Norge 50
50
30 Hornlim lodd Danmark 7
7
31 Huder, beredt stykk Norge 8
8
32 Huder, råhud stykk Norge 24
24
33 Humle pund Danmark 1142
1.5 - 0 - 0
Norge
2 - 1 - 6
34 Jern, kakkelovner, takker og støpegods pund Danmark 151522
230 - 17 - 2
Norge
242 - 13 - 0
35 Jern, norsk, i stenger pund Danmark 555410
812 - 8 - 8
Fremmede steder
343 - 14 - 8
Norge
579 - 10 - 2
36 Jern, stangjern, svensk pund Fremmede steder 424942
1327 - 18 - 14
37 Jern, støpegods pund Norge 12800
40 - 0 - 0
38 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 2052114
2052114
39 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 1536102
1536102
40 Kattun stykk Norge 12
12
41 Kjøtt, røkt pund Danmark 24
0 - 1 - 8
42 Kjøtt, saltet tønner Danmark 7 1/2
6.5
Norge
1
43 Klokkemalm pund Danmark 398
1 - 4 - 14
44 Kniplinger, tråd alen Norge 1186
1186
45 Kniplinger, tråd stykk Norge 96
96
46 Kobber, gammelt pund Danmark 48
0 - 3 - 0
47 Kobber, garkobber pund Danmark 129317 1/2
123 - 14 - 14
Fremmede steder
265 - 14 - 0
Norge
14 - 13 - 7.5
48 Kobber, i arbeid pund Norge 70
0 - 4 - 6
49 Krutt pund Danmark 18876
2000
Norge
16876
50 Kummen pund Danmark 93370
88792
Fremmede steder
375
Norge
4203
51 Lakk pund Norge 1
1
52 Laks, røkt stykk Danmark 40
40
53 Laks, saltet kvartinger Danmark 1 1/2
1.5
54 Lerret, grovt alen Danmark 394 1/2
45
Norge
349.5
55 Lerret, grovt stykk Norge 19
19
56 Linfrø pund Danmark 320
1 - 0 - 0
57 Linkaker pund Norge 2000
2000
58 Lodbjelker, 18 til 24 fot, 16 til 21 palmer stykk Fremmede steder 8
8
59 Lodbjelker, 18 til 24 fot, 16 til 21 palmer tylfter Fremmede steder 9
9
60 Lys, talglys pund Danmark 184
0 - 9 - 4
Norge
0 - 2 - 4
61 Lys, vokslys pund Danmark 3
3
62 Malt tønner Norge 341
341
63 Mel, av hvete og rug tønner Danmark 4
1.5
Norge
2.5
64 Mjød tønner Norge 5
5
65 Multer og tyttebær tønner Danmark 11 1/2
11.5
66 Møllesteiner par Danmark 11
1
Norge
10
67 Olje, lin og rapsolje amer Norge 4 1/2
4.5
68 Ost pund Danmark 7094
2 - 6 - 0
Norge
19 - 17 - 6
69 Papir ris Danmark 1712
136
Norge
1576
70 Pels stykk Norge 6
6
71 Pottaske pund Norge 3280
10 - 5 - 0
72 Prosentvarer Danmark 1142 83333/100000 523 32
292 32
Fremmede steder
1142.83333
Norge
231
73 Pudder pund Norge 106
106
74 Pumpetre stykk Danmark 1887
1887
75 Rav og rekling pund Danmark 62
0 - 3 - 8
Norge
6
76 Roer tønner Danmark 4
4
77 Rug tønner Norge 186
186
78 Ryper tylfter Danmark 1
1
79 Sagblader stykk Norge 2
2
80 Salt, spansk tønner Fremmede steder 2
2
81 Sild, saltet tønner Danmark 14 1/4
14.25
82 Silketøy stykk Norge 6
6
83 Sirup pund Norge 875
875
84 Sitgelb stykk Norge 45
45
85 Skinn, beverskinn stykk Danmark 25
25
86 Skinn, bukk og kalv, beredt deker Fremmede steder 30
30
87 Skinn, bukk og kalv, beredt stykk Danmark 72
68
Norge
4
88 Skinn, ekorn timmer Danmark 27 1/2
27.5
89 Skinn, gaupe stykk Fremmede steder 7
7
90 Skinn, hermelin timmer Danmark 6
6
91 Skinn, karduan deker Danmark 14
7
Norge
7
92 Skinn, karduan stykk Danmark 6
6
93 Skinn, reveskinn stykk Danmark 6
6
94 Smør tønner Danmark 22 1/4
6.5
Norge
15.75
95 Sperrer, 15 fot par Fremmede steder 187
187
96 Sperrer, 20 fot par Fremmede steder 187
187
97 Spiker tylfter Danmark 276
8
Fremmede steder
268
98 Spiler ? Danmark 583482
314441
Norge
269041
99 Stivelse pund Norge 14400
0 - 900 - 0
100 Strømper av ull par Danmark 9
9
101 Stål pund Danmark 1256
100
Norge
1156
102 Sukker kvartpund Norge 2
2
103 Sukker, puddersukker pund Norge 256
0 - 16 - 0
104 Såpe, grønnsåpe kvartinger Danmark 1138
3.5
Norge
1134.5
105 Talg pund Norge 165
0 - 10 - 5
106 Te pund Norge 1270
1270
107 Tjære tønner Danmark 174
81
Norge
93
108 Tobakk, snuff buteljer Danmark 72
66
Norge
6
109 Tobakk, snuff pund Danmark 11
11
110 Torsk pund Norge 14 1/2
14.5
111 Tran tønner Danmark 1
1
112 Tvebakker og kringler tønner Danmark 14 1/2
13.5
Norge
1
113 Tørklær stykk Norge 12
12
114 Tørrfisk pund Norge 216
0 - 13 - 8
115 Vadmel alen Danmark 86
86
116 Ved, bjørkeved favner Danmark 367
100
Fremmede steder
267
117 Ved, or favner Danmark 5
5
118 Åretrær tylfter Danmark 88 1/2
2
Fremmede steder
86.5
119 ÅÅÅ Må sjekkes ??? tønner Norge 14
14

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.