Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1754
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Akevitt potter Danmark 9
9
2 Alun pund Danmark 78993
49 - 14 - 0
Fremmede steder
189 - 0 - 0
Norge
8 - 3 - 1
3 Angelik pund Danmark 13
13
4 Ansjos fat Danmark 7
1
Norge
6
5 Aske tønner Danmark 2 1/2
2.5
6 Barkholt tylfter Fremmede steder 35
35
7 Bek tønner Norge 1 1/2
1.5
8 Bjelker, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 233 1/2
233.5
9 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 169
143
Fremmede steder
26
10 Bjelker, 18 til 19 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 122
8
Fremmede steder
114
11 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte tylfter Danmark 308
291
Fremmede steder
17
12 Bjelker, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 330 1/2
330.5
13 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot, dobbelte tylfter Danmark 10 1/2
10.5
14 Bjelker, furu og gran, 18 til 20 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 100
100
15 Bjelker, gran 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte tylfter Danmark 31
31
16 Bord og planker, furu og gran, 10 til 12 fot, enkle, furu 1 1/4 tomme og gran 1 1/2 tom stykk Danmark 1565534
121812
Fremmede steder
1443722
17 Brennevin, av korn anker Norge 4
4
18 Brunrødt pund Danmark 636
1 - 19 - 12
19 Bygg tønner Norge 7
7
20 Byggryn tønner Danmark 18 1/2
0.5
Norge
18
21 Børser og geværer stykk Danmark 1
1
22 Båndstaker ? Danmark 9650
9650
23 Dynevar stykk Norge 3
3
24 Eik, 10 palmer stykk Fremmede steder 2
2
25 Eik, 10 palmer tylfter Fremmede steder 120
120
26 Eik, 8 palmer stykk Fremmede steder 8
8
27 Enebær tønner Danmark 1
1
28 Flesk pund Danmark 3661
2 - 11 - 0
Norge
8 - 17 - 13
29 Hammere, jern pund Norge 420
1 - 6 - 4
30 Hansker dusin Norge 1
1
31 Hatter dusin Norge 12
12
32 Hornlim pund Danmark 200
200
33 Huder pund Danmark 1586
0 - 7 - 0
Norge
4 - 12 - 2
34 Huder, beredt stykk Norge 4
4
35 Huder, bjørn stykk Danmark 5
5
36 Håndspiker stykk Danmark 16
16
37 Håndspiker tylfter Fremmede steder 351 1/2
351.5
38 Hår og okser tylfter Fremmede steder 44
44
39 Jern, ambolter pund Danmark 800
2 - 10 - 0
40 Jern, kakkelovner, takker og støpegods pund Danmark 228391
338 - 11 - 11
Fremmede steder
4 - 12 - 0
Norge
370 - 10 - 12
41 Jern, norsk, i stenger pund Danmark 393959
530 - 4 - 9
Fremmede steder
118 - 13 - 10
Norge
582 - 4 - 4
42 Jern, svensk pund Fremmede steder 279022
871 - 18 - 14
43 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 1092047
1092047
44 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 1584024
1584024
45 Kjøtt tønner Danmark 14
2
Norge
12
46 Kniplinger, tråd alen Norge 2200
2200
47 Kniplinger, tråd stykk Norge 518
518
48 Kniplinger Jengler par Norge 3
3
49 Kobber, garkobber pund Danmark 161980 1/2
285 - 8 - 2
Fremmede steder
215 - 18 - 14
Norge
4 - 16 - 12.5
50 Kork dusin Norge 3
3
51 Krutt pund Norge 11252
11252
52 Kummen pund Danmark 81202
75903
Norge
5299
53 Laks, speket stykk Danmark 6
6
54 Lekter til steintak kvartinger Danmark 2
2
55 Lekter til steintak stykk Danmark 4200
4200
56 Lekter til stråtak stykk Danmark 11600
11600
57 Linkaker ? Norge 5000
5000
58 Lodbjelker, 14 til 24 alen, 14 til 15 palmer stykk Fremmede steder 44
44
59 Lossetre tylfter Danmark 29
29
60 Lys, talglys pund Danmark 180
0 - 11 - 4
61 Malt tønner Norge 172
172
62 Mel, bygg, rug og havre tønner Danmark 5 3/4
1.5
Norge
4.25
63 Multer og tyttebær tønner Danmark 2 1/4
2.25
64 Never pund Norge 640
2 - 0 - 0
65 Olje, lin amer Norge 7
7
66 Olje, lin anker Norge 1
1
67 Ost pund Danmark 486
1 - 10 - 6
68 Papir ris Danmark 1455
112
Norge
1343
69 Pelskåpe stykk Danmark 1
1
70 Prosentvarer Danmark 648
456
Norge
192
71 Pudder pund Norge 160
160
72 Pumpetre tylfter Danmark 1
1
73 Pølser, røkte pund Danmark 80
0 - 4 - 16
74 Rav og rekling pund Danmark 16
0 - 1 - 0
75 Roer tønner Danmark 2
2
76 Saft av bringebær anker Danmark 1 1/2
1.5
77 Saft av bringebær buteljer Danmark 14
14
78 Sagblader stykk Norge 8
8
79 Sild, saltet kvartinger Danmark 4
2.5
Norge
1.5
80 Sild, saltet tønner Danmark 25
11
Norge
14
81 Skinn, beverskinn stykk Danmark 20
20
82 Skinn, bukk og lam, beredt stykk Danmark 380
130
Norge
250
83 Skinn, ekorn stykk Fremmede steder 600
600
84 Skinn, ekorn timmer Danmark 25
25
85 Skinn, får stykk Danmark 3
3
86 Skinn, gaupe stykk Fremmede steder 60
60
87 Skinn, gaupe stykk Danmark 8
2
Fremmede steder
6
88 Skinn, ilderskinn stykk Norge 4
4
89 Skinn, karduan stykk Danmark 318
6
Fremmede steder
136
Norge
176
90 Skinn, mår stykk Fremmede steder 570
570
91 Skinn, oter stykk Fremmede steder 81
50
Norge
31
92 Skinn, reveskinn stykk Fremmede steder 745
745
93 Skinn, reveskinn timmer Norge 16
16
94 Skinn, sel stykk Norge 32
32
95 Smør pund Danmark 336
0 - 7 - 0
Norge
0 - 14 - 0
96 Spiler ? Danmark 392980
48500
Norge
344480
97 Staker, einerstaker tylfter Danmark 370
370
98 Stivelse pund Norge 501
501
99 Strømper av ull par Norge 11
11
100 Stråperletagger alen Norge 270
270
101 Stråperletagger stykk Norge 6
6
102 Stål pund Danmark 800
200
Norge
600
103 Sukker, konfektsukker pund Norge 10
10
104 Svin, levende stykk Danmark 2
2
105 Såpe, grønnsåpe kvartinger Danmark 1225
21
Fremmede steder
1
Norge
1203
106 Talg pund Norge 57
0 - 3 - 9
107 Te, bohe pund Norge 400
400
108 Tjære tønner Danmark 56 1/2
15.25
Norge
41.25
109 Tobakk, snuff buteljer Danmark 14
8
Norge
6
110 Tobakk, snuff pund Danmark 3
3
111 Tvebakker tønner Danmark 1
1
112 Tvebakker og kringler tønner Norge 3
3
113 Vadmel stykk Norge 1
1
114 Ved, bjørkeved favner Danmark 285
38
Fremmede steder
247
115 Ved, or favner Fremmede steder 8
8
116 Voksstabler pund Norge 8
8
117 Øl tønner Danmark 1 3/4
1.75
118 Østers kagger Norge 3
3
119 Åretrær tylfter Fremmede steder 26 1/2
26.5

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.