Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1755
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alun pund Danmark 7280
17 - 13 - 12
Norge
5 - 1 - 4
2 Angelik pund Danmark 100
100
3 Ansjos fat Norge 1
1
4 Aske pund Danmark 1920
6 - 0 - 0
5 Bek kvartinger Norge 1
1
6 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark 274 1/2
274.5
7 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 117
117
8 Bjelker, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte tylfter Danmark 13
13
9 Bjelker, 16 alen tylfter Danmark 2
2
10 Bjelker, 16 til 19 fot, under 1 fot brede tylfter Fremmede steder 409
409
11 Bjelker, 18 alen tylfter Danmark 2
2
12 Bjelker, 6 til 7 alen tylfter Danmark 286
286
13 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 263
263
14 Bjelker, furu og gran, 18 til 24 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 415
415
15 Blikktøy pund Norge 107
107
16 Bolter alen Danmark 9
9
17 Bord og plank, furu og gran, 10 til 12 fot, enkelte, 1 1/4 tykk stykk Danmark 1411267
97422
Fremmede steder
1309525
Norge
4320
18 Bordplater av marmor stykk Danmark 5
5
19 Brunrødt pund Danmark 1220
0 - 18 - 0
Norge
2 - 18 - 4
20 Båndstaker stykk Danmark 16700
16700
21 Enebær tønner Danmark 4
4
22 Flesk pund Danmark 48
0 - 3 - 0
23 Gryn, bygg og havre tønner Danmark 1
1
24 Hatter dusin Norge 19 1/2
19.5
25 Hjortetakk pund Norge 69
69
26 Hornlim pund Danmark 150
150
27 Huder, beredt stykk Norge 2
2
28 Huder, bjørn stykk Danmark 2
2
29 Huder, uberede stykk Norge 72
72
30 Humle pund Norge 404
1 - 5 - 4
31 Hår, oksehår tønner Fremmede steder 72
72
32 Jern, kakkelovner, takker og støpegods pund Danmark 278027
216 - 16 - 4
Fremmede steder
4 - 14 - 6
Norge
647 - 6 - 1
33 Jern, stangjern, norsk pund Danmark 395218
564 - 19 - 12
Fremmede steder
227 - 15 - 0
Norge
442 - 6 - 6
34 Jern, svensk pund Fremmede steder 162756
508 - 12 - 4
35 Jernpanner, gryter og støpt jern pund Danmark 2296
7 - 3 - 8
36 Kjøtt, saltet tønner Danmark 1 3/4
1.75
37 Kjøtt og pølser, røkt pund Danmark 212
0 - 13 - 4
38 Klokkemalm pund Danmark 342
342
39 Kobber, garkobber med stempel flasker Norge 17
17
40 Kobber, i arbeid pund Norge 60
0 - 3 - 12
41 Kummen pund Danmark 101801
93987
Norge
7814
42 Kålhoder dusin Norge 4
4
43 Laks, røkt stykk Danmark 9
9
44 Laks, saltet kvartinger Danmark 1
1
45 Lekter til steintak kvartinger Danmark 2
2
46 Lekter til steintak stykk Danmark 3200
3200
47 Lekter til stråtak kvartinger Danmark 2
2
48 Lekter til stråtak stykk Danmark 11800
11800
49 Lerret, grovt alen Danmark 49
49
50 Lin pund Danmark 7
7
51 Linolje oksehoder Norge 2 66667/100000
2.66667
52 Lodbjelker, 16 til 24 alen lange, 14 til 19 palmer stykk Fremmede steder 2
2
53 Lodbjelker, 16 til 24 alen lange, 14 til 19 palmer tylfter Fremmede steder 2
2
54 Lossetre tylfter Danmark 29 1/2
29.5
55 Lys, talglys pund Danmark 96
0 - 6 - 0
56 Lær, beredt huder Norge 3 1/2
3.5
57 Mel, av hvete og rug tønner Danmark 2 3/4
1.75
Norge
1
58 Multer og tyttebær tønner Danmark 11 5/8
11.625
59 Never pund Norge 320
1 - 0 - 0
60 Ost pund Danmark 431
1 - 3 - 3
Norge
0 - 3 - 12
61 Papir ris Danmark 840 1/2
100
Norge
740.5
62 Prosentvarer Danmark 640
216
Fremmede steder
279
Norge
145
63 Pumpetre tylfter Danmark 1 1/4
1.25
64 Roer tønner Danmark 1
1
65 Saft av bringebær anker Danmark 2
2
66 Sagblader stykk Norge 6
6
67 Sild, saltet tønner Danmark 8
8
68 Skinn, beverskinn stykk Danmark 21
21
69 Skinn, bukk, får og kalv, uberedt deker Danmark 10 1/2
6.5
Norge
4
70 Skinn, bukk, får og kalv, uberedt stykk Norge 4
4
71 Skinn, bukk, får og kalv, uberedt stykk Danmark 4
4
72 Skinn, ekorn kaabefoder Danmark 1
1
73 Skinn, ekorn timmer Danmark 88 3/4
50
Fremmede steder
38.75
74 Skinn, gaupe stykk Fremmede steder 10
10
75 Skinn, hermelin lag Norge 18
18
76 Skinn, hermelin stykk Fremmede steder 30
30
77 Skinn, hermelin timmer Danmark 10
10
78 Skinn, karduan deker Danmark 258
18
Fremmede steder
236
Norge
4
79 Skinn, karduan stykk Danmark 6
4
Norge
2
80 Skinn, mår timmer Fremmede steder 10 1/2
10.5
81 Skinn, oter stykk Fremmede steder 50
50
82 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 3
3
83 Skinn, reveskinn stykk Fremmede steder 800
800
84 Smør pund Danmark 328
0 - 12 - 4
Norge
0 - 8 - 4
85 Spiker pund Norge 560
1 - 15 - 0
86 Spiker stykk Danmark 591600
202300
Norge
389300
87 Staker, einerstaker kvartinger Danmark 3
3
88 Staker, einerstaker stykk Danmark 1800
1800
89 Stivelse pund Norge 355
355
90 Strømper av ull par Danmark 3
3
91 Stål pund Danmark 3412
300
Norge
3112
92 Såpe, grønnsåpe kvartinger Danmark 1070
36.5
Fremmede steder
2
Norge
1031.5
93 Såpe, hvit pund Norge 50
50
94 Talg pund Norge 36
0 - 2 - 4
95 Tjære tønner Danmark 20 1/4
6.25
Fremmede steder
9
Norge
5
96 Tobakk, snuff pund Danmark 12
12
97 Tvebakker og kringler tønner Danmark 5 1/8
1.875
Norge
3.25
98 Tørklær stykk Danmark 150
150
99 Ull pund Danmark 48
0 - 3 - 0
100 Ulltøy alen Danmark 18 1/2
18.5
101 Ulltøy stykk Danmark 1
1
102 Vadmel alen Danmark 30
30
103 Vadmel stykk Danmark 1
1
104 Ved, bjørkeved favner Danmark 268
46
Fremmede steder
222
105 Ved, or favner Danmark 1
1
106 Ved, splittved favner Fremmede steder 5
5
107 Øl anker Danmark 2
2
108 Åretrær tylfter Danmark 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.