Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1722
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Anis pund Fremmede steder 20
20
2 Baj alen Fremmede steder 44
44
3 Baj stykk Norge 2
2
4 Bendler bunter Norge 2
2
5 Blår pund Fremmede steder 900
900
6 Bokhvetegryn tønner Danmark 21 1/4
21 1/4
7 Brennevin, fransk anker Fremmede steder 2
4/2
8 Brennevin av korn tønner Danmark 23 2/3
23 2/3
9 Bygg tønner Danmark 893
861
Fremmede steder
32
10 Byggryn tønner Fremmede steder 3 3/4
3 3/4
11 Bånd, brokade alen Norge 26
26
12 Danske varer: lærret, bolster, fiskekroker, hansker, hatter, nattrøyer, stribet tøy, strømper, vadmel Danmark 87
87
13 Dreiel skokk Norge 1
1
14 Eddik, av øl tønner Danmark 1/2
1/2
15 Epler tønner Fremmede steder 120
40
Norge
80
16 Erter tønner Danmark 56
56
17 Fiken pund Fremmede steder 30
30
18 Flesk pund Danmark 6243
18 - 0 - 14
Norge
1 - 9 - 5
19 Glass, vindusglass kister Norge 2
2
20 Gryn, bygg og havre tønner Danmark 30
30
21 Gulrøtter tønner Fremmede steder 10
10
22 Hamp pund Danmark 372
0 - 17 - 0
Fremmede steder
0 - 0 - 100
23 Havre tønner Danmark 658
362
Norge
296
24 Havremel tønner Norge 10
10
25 Hovedfloer stykk Norge 8
8
26 Humle pund Danmark 1062
0 - 2 - 0
Fremmede steder
0 - 0 - 1030
27 Hvete tønner Danmark 3
3
28 Hvetemel kvartinger Fremmede steder 54
54
29 Hør pund Danmark 1976
1 - 16 - 0
Fremmede steder
0 - 0 - 1400
30 Ingefær pund Fremmede steder 6
6
31 Jern, stangjern pund Norge 2218
6 - 18 - 10
32 Jern, takker pund Norge 268
0 - 16 - 12
33 Kakkelovner pund Norge 4411
13 - 15 - 11
34 Kalk lester Norge 26
26
35 Kattun stykk Norge 5
5
36 Kirsey alen Fremmede steder 100
100
37 Kirsey stykk Norge 5
5
38 Kjøtt, saltet tønner Danmark 4
2
Norge
2
39 Klede alen Fremmede steder 12
12
40 Klede stykk Norge 2
2
41 Klippfisk pund Norge 480
1 1/2 - 0 - 0
42 Knappenåler bunter Norge 4
4
43 Korinter pund Fremmede steder 40
40
44 Kummen pund Fremmede steder 10
10
45 Kålhoder skokk Fremmede steder 14
14
46 Laks, saltet tønner Norge 1
1
47 Lerret, bielefeld stykk Norge 16
16
48 Lerret, sleslerret stykk Norge 7
7
49 Lerret, trykt stykk Norge 1
1
50 Lerret, vanlig alen Norge 31
31
51 Løk rep Fremmede steder 40
40
52 Makrell tønner Norge 13
13
53 Malt tønner Danmark 2931
2005
Fremmede steder
926
54 Mandler pund Norge 126
126
55 Multer tønner Norge 1
1
56 Murstein stykk Fremmede steder 54000
50000
Norge
4000
57 Olmerduk stykk Norge 2
2
58 Ost pund Danmark 4119
3 - 17 - 7
Fremmede steder
0 - 0 - 2880
59 Papir, grått ris Fremmede steder 2
2
60 Pepper pund Fremmede steder 6
6
61 Perlegryn pund Fremmede steder 10
10
62 Pudder pund Fremmede steder 150
150
63 Pølser fjerding Danmark 1
1
64 Rask stykk Norge 2
2
65 Rav våger Norge 2
2
66 Risengryn pund Fremmede steder 10
10
67 Rosiner pund Fremmede steder 60
60
68 Rug, kjøpmannsrug tønner Danmark 963
765
Fremmede steder
96
Norge
102
69 Salt, fransk tønner Norge 4
4
70 Salt, spansk tønner Fremmede steder 31
31
71 Sars alen Danmark 24
24
72 Seilduk alen Danmark 52
52
73 Sild, saltet tønner Danmark 307
40
Norge
267
74 Silke pund Norge 3
3
75 Sitroner stykk Fremmede steder 100
100
76 Slipesteiner stykk Fremmede steder 30
30
77 Smør ottinger Fremmede steder 2
2
78 Smør pund Norge 64
0 - 4 - 0
79 Smør tønner Danmark 11
10 1/2
Norge
2/4
80 Steinkull lester Fremmede steder 52
52
81 Steintøy Fremmede steder 16
16
82 Stem stykk Norge 15
15
83 Stoler dusin Fremmede steder 1 1/2
1 1/2
84 Stål pund Norge 200
0 - 12 - 8
85 Svinerøg tønner Danmark 1
1
86 Svisker pund Fremmede steder 50
50
87 Takstein stykk Fremmede steder 49000
49000
88 Talg tønner Norge 1 3/4
1 3/4
89 Tobakk i ruller pund Fremmede steder 2030
2030
90 Tobakksblader pund Fremmede steder 5206
5206
91 Torsk og sei tønner Norge 92 1/8
92 1/8
92 Trille stykk Norge 3
3
93 Tvebakker quarter Fremmede steder 20
20
94 Tørrfisk pund Danmark 2096
0 - 1 - 0
Norge
6 1/2 - 0 - 0
95 Vin, fransk amer Norge 1/2
1/2
96 Vin, fransk fustasjer Norge 1
1
97 Vin, fransk oksehoder Norge 3
3
98 Vin, portugisisk anker Norge 2
2
99 Østers tønner Fremmede steder 3
3
100 Ål, saltet tønner Danmark 4
4
101 Ål, tørket stykk Danmark 800
800

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.