Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1722
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bygg tønner Norge 32
32
2 Bånd, brokade alen Norge 26
26
3 Danske lerret, strømper og nattrøyer Norge 25
25
4 Epler tønner Norge 29
29
5 Flesk pund Norge 320
1 - 0 - 0
6 Gulrøtter tønner Norge 1
1
7 Havre tønner Norge 140
140
8 Humle pund Danmark 400
200
Norge
200
9 Hvetemel quarter Danmark 12
12
10 Hør pund Danmark 320
1 - 0 - 0
11 Jern, stangjern pund Norge 1558
4 - 17 - 6
12 Jern, takker pund Norge 268
0 - 16 - 12
13 Kakkelovner pund Norge 4411
13 - 15 - 11
14 Kjøtt, saltet tønner Norge 2
2
15 Krutt centner Danmark 28
28
16 Kålhoder skokk Norge 2
2
17 Malt tønner Danmark 516
150
Norge
366
18 Olmerduk stykk Norge 2
2
19 Ost pund Danmark 120
120
20 Rug, kjøpmannsrug tønner Norge 12
12
21 Rug, magasin pund Norge 375545
1173 - 11 - 9
22 Rug, magasin tønner Norge 700
700
23 Salt, fransk tønner Danmark 52
40
Norge
12
24 Sild, saltet tønner Norge 5
5
25 Silke pund Norge 3
3
26 Slipesteiner stykk Danmark 30
30
27 Smør pund Norge 64
0 - 4 - 0
28 Smør tønner Danmark 3
3
29 Steinkull lester Danmark 58
58
30 Stoler dusin Norge 1 1/8
1 1/8
31 Takstein stykk Norge 2000
2000
32 Tjære tønner Danmark 4
4
33 Tobakk i ruller pund Danmark 900
600
Norge
300
34 Tobakksblader pund Danmark 5206
5206
35 Trille stykk Norge 3
3
36 Ål, saltet tønner Norge 3
3

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.