Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1762
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat: Trelast mangler

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen tylfter Danmark 140 5/12
140 5/12
2 Alling, 12 alen tylfter Danmark 86 5/12
86 5/12
3 Alling, 12 allinger, dobbelte tylfter Danmark 66 1/2
38 1/2
Fremmede steder
28
4 Alling, 8 alen tylfter Danmark 253
253
5 Alun pund Danmark 115954
265 - 3 - 2
Fremmede steder
93 - 15 - 0
Norge
3 - 9 - 0
6 Ansjos dunker Danmark 1
1
7 Ansjos kagger Danmark 4
4
8 Bek tønner Norge 3
3
9 bjelker, furu og gran, 18, 19, 20 og 28 fot lange, 1 til 1 1/2 fot brede stykk Fremmede steder 3772
1918
Norge
1854
10 bjelker, furu og gran, 18, 19, 20 og 28 fot lange, under 1 fot stykk Danmark 1477
92
Fremmede steder
701
Norge
684
11 Boktrykkebokstaver pund Danmark 176
176
12 Brunrødt pund Norge 510
510
13 Byggryn tønner Danmark 1/2
1/2
14 Båndstaker stykk Danmark 14450
14450
15 Dreiel alen Norge 57
57
16 Enebær tønner Fremmede steder 10
10
17 Flesk pund Danmark 74
0 - 2 - 12
Norge
0 - 1 - 14
18 Garn, lingarn pund Danmark 9
9
19 Garn, lingarn og ullgarn pund Danmark 48
0 - 1 - 8
Norge
0 - 0 - 24
20 Geitehår pund Fremmede steder 100
100
21 Glass, kronglass kurver Danmark 293
64
Norge
229
22 Glass, rundskårene stykk Danmark 390
390
23 Glass, taffelglass kasser Danmark 21
11
Norge
10
24 Hammere, jern pund Norge 366
1 - 2 - 14
25 Huder, elghuder tylfter Danmark 5
5
26 Humle pund Norge 3772
11 - 15 - 12
27 Jern, kakkelovner, plater og takker pund Danmark 164719
203 - 8 - 7
Norge
311 - 6 - 8
28 Jern, stangjern, norsk pund Danmark 753602
1196 - 17 - 4
Fremmede steder
663 - 6 - 5
Norge
494 - 16 - 9
29 Jern, stangjern, svensk pund Fremmede steder 481527
1504 - 15 - 7
30 Jernkuler pund Danmark 21776
68 - 1 - 0
31 Kjøtt quarter Danmark 1
1
32 Kobber, garkobber pund Danmark 232686
269 - 4 - 12
Fremmede steder
450 - 18 - 1
Norge
7 - 0 - 1
33 Kobberarbeid pund Danmark 260449
260443
Norge
6
34 Kort dusin Danmark 1
1
35 Kort gross Danmark 93
93
36 Krutt pund Norge 1235
1235
37 Kummen
38 Laks, saltet quarter Danmark 1/2
1/2
39 Lasteskinn stykk Fremmede steder 3
3
40 Lekter til steintak stykk Danmark 3700
3700
41 Lekter til stråtak stykk Danmark 10700
10700
42 Linfrø tønner Fremmede steder 114
114
43 Linolje
44 Lodbjelker, furu, 16, 20 og 24 alen lange, 14 til 17 palmer stykk Fremmede steder 113
113
45 Lossetre tylfter Danmark 16
16
46 Lys, talglys pund Danmark 80
0 - 5 - 0
47 Mel, av hvete og rug tønner Danmark 1 1/2
1 1/2
48 Multer og tyttebær tønner Danmark 4 3/4
4 3/4
49 Never pund Norge 1280
4 - 0 - 0
50 Ost
51 Papir, diverse ris Danmark 334
60
Norge
274
52 Prosentvarer Danmark 101 50
72 2
Norge
29 1/2
53 Pumpetre stykk Danmark 22
22
54 Pundlær huder Danmark 21
1
Norge
20
55 Saft av bringebær buteljer Danmark 64
64
56 Saft av enebær buteljer Danmark 4
4
57 Sild, saltet tønner Danmark 9
9
58 Skinn, beverskinn
59 Skinn, bukk og geit, beredt stykk Danmark 157
149
Norge
8
60 Skinn, bukk og geit, uberedt stykk Danmark 6
6
61 Skinn, ekorn timmer Danmark 70
70
62 Skinn, hermelin timmer Danmark 21 1/4
21 1/4
63 Skinn, karduan deker Fremmede steder 822
817
Norge
5
64 Skinn, mår stykk Danmark 541
2
Fremmede steder
539
65 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 1
1
66 Skinn, reveskinn stykk Danmark 1064
22
Fremmede steder
1042
67 Spiker stykk Danmark 701400
81800
Norge
619600
68 Spiker, 7 til 8 tommer pund Norge 320
1 - 0 - 0
69 Spirer, gran, 12 palmer stykk Fremmede steder 12
12
70 Staker, einerstaker stykk Danmark 500
500
71 Stigetrær tylfter Danmark 4
4
72 Såpe, grønnsåpe quarter Norge 295 1/2
295 1/2
73 Tjære tønner Danmark 27 1/2
2
Norge
25 1/2
74 Tobakk, snus buteljer Norge 15
15
75 Tvebakker og kringler tønner Norge 1 1/4
1 1/4
76 Ulltøy alen Danmark 40
40
77 Vadmel alen Danmark 32
32
78 Ved, bjørkeved favner Danmark 687
206
Fremmede steder
481
79 Ved, or
80 Øl
81 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Danmark 226
226

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.