Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1762
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket ( 1 2 )
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Ansjos dunker Danmark 10
10
2 Apotekervarer Danmark 8
8
3 Bjelker, furu, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 40
40
4 Bjelker, furu, 12 alen, dobbelte stykk Danmark 114
114
5 Bjelker, furu, 12 alen, dobbelte tylfter Fremmede steder 9
9
6 Bjelker, furu, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 31
31
7 Bjelker, furu, 16 alen tylfter Danmark 2
2
8 Bjelker, furu, 18 alen stykk Danmark 6
6
9 Bjelker, furu, 20 alen stykk Fremmede steder 255
255
10 Bjelker, furu, 7 alen, enkelte tylfter Danmark 14
14
11 Bjelker, furu, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 7
7
12 Bjelker, gran, 14 alen tylfter Fremmede steder 58
58
13 Bly pund Norge 300
300
14 Blår pund Norge 1244
1244
15 Bomullstøy alen Norge 60
60
16 Brennevin, fransk viertels Norge 272
272
17 Brennevin, fransk viertels Fremmede steder 4767 1/2
4767 1/2
18 Brød, hardt, fra magasinet pund Norge 14400
45 - 0 - 0
19 Bygg tønner Norge 111
111
20 Byggryn tønner Norge 14
14
21 Båndstaker stykk Danmark 200
200
22 Contoucher, broderte stykk Norge 1
1
23 Deeler, furu stykk Danmark 14435
14435
24 Deeler, furu stykk Norge 1160
1160
25 Deeler, furu stykk Fremmede steder 147915
147915
26 Deeler, gran stykk Norge 160
160
27 Deeler, gran stykk Fremmede steder 7560
7560
28 Eddik, vineddik anker Norge 9
9
29 Epler tønner Norge 3 3/4
3 3/4
30 Får, levende stykk Danmark 3
3
31 Gros de Tour alen Norge 30
30
32 Hagl pund Norge 530
530
33 Havre tønner Norge 101
101
34 Havre af magasinet tønner Norge 794
794
35 Hvetemel, engelsk tønner Danmark 1/2
1/2
36 Hvetemel, engelsk tønner Norge 2 3/4
2 3/4
37 Hør pund Norge 134
134
38 Håndspiker tylfter Danmark 2
2
39 Hårpunger stykk Norge 12
12
40 Jern, svensk pund Fremmede steder 22400
70 - 0 - 0
41 Kaffebønner pund Norge 34
34
42 Kanarifuglefrø pund Norge 25
25
43 Kjøtt, tørket pund Norge 360
1 - 2 - 8
44 Korinter pund Norge 12
12
45 Kummen pund Danmark 300
300
46 Lekter til stråtak stykk Danmark 1900
1900
47 Lerret, hollandsk stykk Norge 10
10
48 Lerret, vahrendorf stykk Norge 18
18
49 Lodbjelker, furu stykk Fremmede steder 1238
1238
50 Mansjetter, brodert par Norge 11
11
51 Ost pund Danmark 78
78
52 Ost pund Norge 48
48
53 Planker, furu stykk Norge 460
460
54 Planker, furu stykk Fremmede steder 58060
58060
55 Planker, gran stykk Norge 300
300
56 Planker, gran stykk Fremmede steder 42030
42030
57 Pundlær huder Norge 2 1/2
2 1/2
58 Rafter af bakkuner stykk Danmark 20990
20990
59 Rafter af bakkuner stykk Norge 19300
19300
60 Risengryn pund Norge 30
30
61 Rosiner pund Norge 6
6
62 Sild tønner Norge 36
36
63 Skjorter, broderte stykk Norge 3
3
64 Spirer, gran tylfter Danmark 5
5
65 Spirer, gran, 12 palmer tylfter Fremmede steder 3
3
66 Staker stykk Danmark 100
100
67 Steinkull lester Danmark 2 1/2
2 1/2
68 Stivelse pund Norge 26
26
69 Strømper av silke par Norge 10
10
70 Sukker pund Norge 48
48
71 Te pund Norge 4
4
72 Tobakk, rapé pund Norge 224
224
73 Tobakk, spunnet pund Norge 3772
3772
74 Tvebakker tønner Norge 1 1/4
1 1/4
75 Tyttebær dunker Danmark 11
11
76 Tyttebær krukker Danmark 12
12
77 Tørklær, broderte stykk Norge 1
1
78 Tørklær, lerret dusin Norge 5
5
79 Ungarsk vann dusin glass Norge 20
20
80 Ved, bjørkeved favner Danmark 79
79
81 Ved, bjørkeved favner Fremmede steder 63
63
82 Ved, eikeved favner Danmark 58
58
83 Ved, furu favner Danmark 49
49
84 Ved, splittved favner Fremmede steder 7
7
85 Vin, fransk oksehoder Norge 2/3
2/3
86 Vin, fransk oksehoder Fremmede steder 11
11
87 Åretrær tylfter Danmark 13
13

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.