Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Moss
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1762
Spesifisering:
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Ansjos dunker Danmark 8
8
2 Bierckerinckloner tylfter Danmark 3
3
3 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark 46
46
4 Bjelker, 12 alen stykk Danmark 4438
3970
Fremmed steder
468
5 Bjelker, 14 alen tylfter Danmark 7
2
Fremmed steder
5
6 Bjelker, 16 alen tylfter Danmark 23
12
Fremmed steder
11
7 Bjelker, 18 alen stykk Danmark 404
320
Fremmed steder
84
8 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 361
361
9 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 1020
1020
10 Bomber stykk Danmark 552
552
11 Bomullstøy alen Danmark 40
40
12 Båndstaker stykk Danmark 600
600
13 Deeler kvarter Danmark 20
18
Norge
2
14 Deeler stykk Danmark 84918
44818
Fremmed steder
37100
Norge
3000
15 Eleved favner Danmark 5
5
16 Harer stykk Danmark 6
6
17 Hester stykk Danmark 2
2
18 Håndspiker tylfter Danmark 145
145
19 Ister kvarter Danmark 2
2
20 Ister stykk Danmark 1500
1500
21 Jern, stangjern pund Danmark 91311
171 - 16 - 3
Norge
113 - 10 - 12
22 Kakkelovner stykk Danmark 10
10
23 Kanoner stykk Danmark 206
148
Norge
58
24 Kanonkuler stykk Danmark 47944
47944
25 Laks stykk Danmark 21
21
26 Laks, saltet dunker Danmark 1
1
27 Lekter kvarter Danmark 3
3
28 Lekter stykk Danmark 17006
17006
29 Lossetre stykk Danmark 637
637
30 Malt tønner Danmark 150
12
Norge
138
31 Orrfugl, høner stykk Danmark 16
16
32 Pumpetre tylfter Danmark 1/2
1/2
33 Rug tønner Danmark 1
1
34 Ryper tylfter Danmark 16
16
35 Røyer stykk Danmark 5
5
36 Spiker, dobbelte stykk Danmark 372000
31000
Norge
341000
37 Spiker, enkelte stykk Danmark 193100
98100
Norge
95000
38 Staker, einerstaker stykk Danmark 400
400
39 Staker, gran kvarter Danmark 1
1
40 Staker, gran stykk Danmark 9408
9408
41 Staker til båtshaker stykk Danmark 296
296
42 Sølv lod Danmark 300
300
43 Tiur stykk Danmark 24
24
44 Tyttebær dunker Danmark 7
7
45 Ulltøy alen Danmark 343 3/4
343 3/4
46 Ved, bjørkeved favner Danmark 153
144
Fremmed steder
7
Norge
2
47 Ved, furu favner Norge 40
40
48 Ved, ospeved favner Danmark 9
9
49 Viltfugl, jerper stykk Danmark 4
4
50 Viltfugler, orfugl stykk Danmark 18
18
51 Åretrær tylfter Danmark 3
3
52 ÅÅÅ Må sjekkes ??? stykk Danmark 200
200

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.