Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Krokstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1762
Spesifisering:
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 14 alen tylfter Fremmede steder 97
97
2 Deeler kvarter Fremmede steder 2
2
3 Deeler stykk Fremmede steder 200
200
4 Ved, bjørkeved favner Fremmede steder 24
24

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.