Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Moss
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1754
Spesifisering:
Kilder: Link til originalkilde kommer
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Baj stykk Norge 1
1
2 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark 12
12
3 Bjelker, 12 alen tylfter Danmark 278
198
Fremmede steder
80
4 Bjelker, 14 alen tylfter Fremmede steder 49 1/2
49 1/2
5 Bjelker, 16 alen tylfter Danmark 81 1/2
5 1/2
Fremmede steder
76
6 Bjelker, 18 alen tylfter Danmark 56
3
Fremmede steder
53
7 Bjelker, 7 alen tylfter Danmark 546 1/2
532 1/2
Fremmede steder
14
8 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 233
227
Fremmede steder
6
9 Bomber pund Danmark 55432
173 - 4 - 8
10 Brennevin av korn anker Danmark 86
2
Norge
84
11 Brennevin av korn tønner Norge 1 1/2
1 1/2
12 Brynestein stykk Danmark 9700
9700
13 Byggryn tønner Norge 84
84
14 Chalon stykk Norge 1
1
15 Deeler stykk Danmark 146306
35790
Fremmede steder
107916
Norge
2600
16 Dynevar alen Danmark 50
50
17 Erter tønner Norge 33
33
18 Flesk pund Norge 3488
10 - 18 - 0
19 Flyndre stykk Danmark 2500
2500
20 Gryn tønner Danmark 79 1/2
6
Norge
73 1/2
21 Gryter pund Danmark 2000
2000
22 Havre tylfter Norge 45
45
23 Hjemmelagde varer Danmark 516
516
24 Honning anker Danmark 2
2
25 Hvete tønner Norge 97
97
26 Hør pund Danmark 320
1 - 0 - 0
27 Håndspiker tylfter Danmark 91
43
Norge
48
28 Jern, plater pund Norge 498
1 - 11 - 2
29 Jern, stangjern pund Danmark 235640
569 - 7 - 14
Fremmede steder
49 - 1 - 10
Norge
117 - 18 - 0
30 Jernkuler pund Danmark 72051
225 - 3 - 3
31 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 500
500
32 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 2900
2900
33 Kakkelovner pund Danmark 25893
51 - 0 - 2
Norge
29 - 18 - 3
34 Kjøtt tønner Norge 1
1
35 Klede stykk Norge 3
3
36 Kummen pund Danmark 1375
1375
37 Laks stykk Danmark 32
8
Norge
24
38 Lekter stykk Danmark: 262 1/2 00
39 Lerret alen Norge 52
52
40 Lerret stykk Danmark 4
4
41 Lossetre tylfter Danmark 34
34
42 Lys pund Danmark 100
100
43 Malt tønner Norge 699
699
44 Mjød tønner Danmark 10 1/2
4 1/2
Norge
6
45 Multer dunker Danmark 2
2
46 Murstein stykk Norge 27300
27300
47 Møllesteiner par Danmark 17
13
Norge
4
48 Ost pund Danmark 3111 1/2
7 1/2
Norge
3104
49 Piper, tobakkspiper gross Danmark 20
20
50 Planker av unge trær stykk Danmark 596
596
51 Pumpetre stykk Danmark 32
32
52 Rug tønner Fremmede steder 195 1/2
195 1/2
53 Salt, fransk tønner Norge 50
50
54 Seilduk stykk Danmark 6
6
55 Sild tønner Danmark 13
13
56 Skinn, beredt stykk Danmark 77
61
Norge
16
57 Slipesteiner stykk Danmark 196
196
58 Smør tønner Danmark 5 3/4
4
Norge
1 3/4
59 Spann av tre sett Danmark 1
1
60 Sperrer ?? Fremmede steder 1/2
1/2
61 Spiker, 7 til 10 tommer stykk Norge 13500
13500
62 Spiker, dobbelte og enkelte stykk Danmark 740366
26600
Norge
713766
63 Spirer, 6 til 7 palmer stykk Danmark 24
10
Norge
14
64 Spon stykk Danmark 8 1/2 00
65 Staker, einerstaker stykk Danmark 55 1/2 00
66 Staker til båtshaker stykk Danmark 7600
7600
67 Staker til båtshaker stykk Danmark 250
250
68 Steinkull lester Danmark 3
3
69 Sukker, kandissukker pund Norge 100
100
70 Svellinger stykk Norge 159
159
71 Takstein stykk Norge 22800
22800
72 Te, bohe pund Danmark 110
110
73 Tiur stykk Danmark 2
2
74 Tobakk, rapé pund Norge 206
206
75 Tobakk, snus pund Danmark 5
5
76 Tobakk, spansk pund Norge 47
47
77 Tobakksblader kurver Norge 12
12
78 Tobakksblader pund Norge 1739
5 - 8 - 11
79 Tvebakker pund Norge 100
100
80 Tyttebær dunker Danmark 1
1
81 Tyttebær krukker Danmark 1
1
82 Tørrfisk pund Danmark 1908
5 - 19 - 4
83 Ull pund Norge 12
12
84 Ved, bjørkeved favner Danmark 186
85
Fremmede steder
70
Norge
31
85 Viltfugl, jerper stykk Danmark 1
1
86 Voksstabler pund Danmark 100
100
87 Ærfugl stykk Danmark 3
3
88 Åretrær tylfter Fremmede steder 7
7

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.