Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Krokstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1754
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 14 alen tylfter Fremmede steder 76
76
2 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder: 7 1/2 00
3 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 4200
4200
4 Ved, bjørkeved favner Fremmede steder 29
29

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.