Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1754
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Akevitt potter Norge 2
2
2 Bjelker, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 24
24
3 Bjelker, 12 alen, dobbelte tylfter Danmark 9
9
4 Bjelker, 12 alen, dobbelte tylfter Utenriks 12
12
5 Bjelker, 12 alen, enkelte stykk Danmark 356
356
6 Bjelker, 12 alen, enkelte stykk Island 318
318
7 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Utenriks 2
2
8 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte stykk Utenriks 186
186
9 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte tylfter Danmark 9
9
10 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte tylfter Island 22
22
11 Bjelker, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 10
10
12 Bjelker, furu, 16 alen stykk Island 66
66
13 Bjelker, furu, 16 alen tylfter Utenriks 31
31
14 Bjelker, furu, 18 alen tylfter Island 9
9
15 Bjelker, furu, 18 alen tylfter Utenriks 4 1/2
4 1/2
16 Bjelker, furu, 20 alen tylfter Island 1
1
17 Bjelker, furu, 20 alen tylfter Utenriks 4
4
18 Bjelker, furubord stykk Utenriks 661
661
19 Bjelker, gran, 14 alen stykk Utenriks 4086
4086
20 Bjelker, gran, 16 alen tylfter Utenriks 14
14
21 Bladgull bøker Norge 5
5
22 Bly, i klumper pund Danmark 600
1 - 17 - 8
23 Bokhvetegryn tønner Norge 2
2
24 Bomullstøy alen Norge 47
47
25 Bord, hugne stykk Danmark 200
200
26 Brennevin, fransk viertels Norge 990 1/2
990 1/2
27 Brennevin, fransk viertels Utenriks 1206 1/2
1206 1/2
28 Brennevin av korn anker Norge 1
1
29 Brennevin av korn potter Norge 180
180
30 Briller dusin Norge 5 1/2
5 1/2
31 Briller, futteral dusin Norge 2
2
32 Bygg tønner Norge 28
28
33 Bygg tønner Norge 24
24
34 Byggryn tønner Norge 33
33
35 Chalon alen Norge 36
36
36 Damask, silkedamask alen Norge 24
24
37 Deeler, furu stykk Danmark 12412
12412
38 Deeler, furu stykk Island 900
900
39 Deeler, furu stykk Utenriks 138200
138200
40 Deeler, gran stykk Danmark 200
200
41 Deeler, gran stykk Island 1500
1500
42 Deeler, gran stykk Utenriks 4800
4800
43 Deeler, halve stykk Utenriks 3100
3100
44 Deeler, kanthugne stykk Utenriks 12300
12300
45 Dreiel alen Norge 48
48
46 Dreiel alen Danmark 359
359
47 Dreiel alen Norge 81
81
48 Dåser, tobakksdåser stykk Norge 14
14
49 Eau de Hongrie dusin glass Norge 7
7
50 Eddik, vineddik anker Norge 15 3/4
15 3/4
51 Erter tønner Norge 10
10
52 Fjær pund Norge 256
0 - 16 - 0
53 Flasker, teflasker dusin Norge 2
2
54 Flesk pund Norge 1568
4 - 18 - 0
55 Flesk, røkt pund Norge 1280
4 - 0 - 0
56 Glass, drikkeglass Norge 90
90
57 Glass, vindusglass kurver Norge 4
4
58 Gryte, av malm pund Norge 236
236
59 Hauge stænger tylfter Danmark 3 1/2
3 1/2
60 Havre tønner Norge 5
5
61 Hjemmelagde varer fra Danmark Norge 200
200
62 Humle pund Norge 151
151
63 Hvete tønner Norge 104
104
64 Hvetemel tønner Danmark 3/4
3/4
65 Hvetemel tønner Norge 13 1/4
13 1/4
66 Håndspiker tylfter Danmark 6
6
67 Håndspiker tylfter Utenriks 26
26
68 Ingefær pund Norge 30
30
69 Jern, svensk pund Utenriks 12035
37 - 12 - 3
70 Jufferter, dobbelte stykk Utenriks 900
900
71 Jufferter, enkelte stykk Island 1148
1148
72 Jufferter, enkelte stykk Utenriks 4730
4730
73 Kaffebønner pund Norge 32
32
74 Kammer stykk Norge 24
24
75 Kammerduk stykk Norge 1
1
76 Kapers pund Norge 14
14
77 Kjøtt pund Norge 32
0 - 2 - 0
78 Klede, grovt alen Norge 42
42
79 Knapper, ermeknapper gross Norge 1
1
80 Kniplinger alen Norge 53
53
81 Kniver dusin Norge 4
4
82 Konfekt pund Norge 12
12
83 Kummen, norsk pund Danmark 600
600
84 Laks stykk Norge 70
70
85 Laks, svelling stykk Norge 50
50
86 Lekter til steintak stykk Danmark 1200
1200
87 Lekter til stråtak stykk Danmark 2160
2160
88 Lerret alen Danmark 333
333
89 Lerret, flamsk stykk Norge 7
7
90 Lerret, grovt alen Norge 70
70
91 Lossetre tylfter Danmark 6
6
92 Lær, beredt dusin Norge 3 1/2
3 1/2
93 Låser, punglåser dusin Norge 1
1
94 Malt tønner Norge 14
14
95 Malt tønner Norge 412
412
96 Mandler pund Norge 90
90
97 Mjød tønner Norge 3/4
3/4
98 Murstein stykk Norge 67800
67800
99 Murstein stykk Norge 20000
20000
100 Oblater stykk Norge 2000
2000
101 Oliven pund Norge 14
14
102 Ost pund Danmark 33
33
103 Ost pund Norge 3171 3/4
9 - 18 - 3 3/4
104 Ost pund Norge 581
1 - 16 - 5
105 Piper, tobakkspiper gross Norge 5 1/2
5 1/2
106 Planker, furu stykk Utenriks 7360
7360
107 Planker, furu tylfter Danmark 4
4
108 Planker, furu, håndhuggde stykk Utenriks 800
800
109 Planker, gran stykk Utenriks 35200
35200
110 Planker, halve stykk Utenriks 200
200
111 Planker, halve tylfter Utenriks 5
5
112 Poppentøy Norge 4
4
113 Pundlær huder Norge 24
24
114 Rug tønner Norge 28
28
115 Rug tønner Norge 50
50
116 Ryper tylfter Danmark 6
6
117 Sakser, lysesakser dusin Norge 3
3
118 Salt tønner Norge 11
11
119 Seilduk stykk Norge 1
1
120 Sild, saltet tønner Norge 2 1/4
2 1/4
121 Skospender dusin Norge 2 1/2
2 1/2
122 Slipesteiner stykk Danmark 8
8
123 Smør tønner Norge 17 5/8
17 5/8
124 Smør tønner Norge 1 7/8
1 7/8
125 Spansk grønn pund Norge 10
10
126 Speil stykk Norge 11
11
127 Spirer, gran stykk Danmark 2
2
128 Spirer, gran stykk Utenriks 66
66
129 Steinkull lester Danmark 22
22
130 Stokkeknapper stykk Norge 3
3
131 Stolper, furu tylfter Utenriks 2
2
132 Strenger bunter Norge 4
4
133 Sukker pund Norge 10 1/2
10 1/2
134 Sukker pund Norge 34
34
135 Svisker pund Norge 50
50
136 Såpe, hvit pund Norge 10 1/2
10 1/2
137 Takstein stykk Danmark 8000
8000
138 Takstein stykk Norge 16600
16600
139 Talg pund Norge 48
0 - 3 - 0
140 Te pund Norge 112
112
141 Te, bohe pund Norge 20
20
142 Tegnebøker stykk Norge 2
2
143 Tinn, i arbeid pund Norge 451
451
144 Tobakk, snus buteljer Danmark 12
12
145 Tobakkspipehytter dusin Norge 12
12
146 Tyttebær krukker Danmark 4
4
147 Tørklær, lerret dusin Norge 19 5/6
19 5/6
148 Valnøtter, syltet krukker Danmark 1
1
149 Ved, bjørkeved favner Danmark 62
62
150 Ved, bjørkeved favner Island 16
16
151 Ved, bjørkeved favner Utenriks 95
95
152 Ved, or favner Danmark 6
6
153 Ved, splittved favner Utenriks 3
3
154 Verken alen Danmark 55
55
155 Viltfugl, jerper tylfter Danmark 3
3
156 Vin, fransk oksehoder Norge 17 5/6
17 5/6
157 Vin, fransk oksehoder Utenriks 4 1/2
4 1/2
158 Vin, hetvin anker Norge 1
1
159 Voksduk alen Norge 10
10
160 Voksduker, til tebord dusin Norge 1
1
161 ÅÅÅ Må sjekkes ??? dusin Norge 3
3

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.