Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1774
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bord, furu, 10 til 12 fot lange, 2 1/2 til 3 tommer tykke, a 20 riksdaler per 100 eller 120 stykk England, Skottland og Irland 18530 92624 18530
92524 18510
Frankrike
100 20
2 Bord, furu, 1 1/4 og 1 1/2 tommer tykke, a 10 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 58505 60 585034 58505 60
471222 47123 1/8
Frankrike
113812 11382 1/2
3 Bord, furu, 2 tommer tykke, a 16 1/4 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 162 48 1000 162 48
1000 162 1/2
4 Bord, gran, a 11 1/2 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1796 78 15612 1796 78
15612 1796 13/16
5 Bord, gran, a 14 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 28 48 206620 28955 48
206600 28927 1/2
Frankrike
20 28
6 Bord, gran, a 7 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 336 4800 336
4800 336
7 Egger under 5 palmer a 4 rd per tylft tylfter England, Skottland og Irland 4 1 4
1 4
8 Jern, norsk, a 10 riksdaler per skippund pund England, Skottland og Irland 709 48 22704 709 48
22 - 16 - 4 228 1/8
Frankrike
48 - 2 - 12 481 3/8
9 Jufferter, dobbelte, a 5 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 11 14 212 11 24
212 11 1/4
10 Jufferter, enkelte, a 3 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 22 48 700 1/2 22 48
600 18
Frankrike
2/4 1 1/2
Holland
100 3
11 Kobber, a 68 riksdaler per skippund Holland 408 6 408
6 408
12 Prosentvarer Holland 4 4
4
13 Skinn, gaupe, a 3 riksdaler Holland 9 3 9
3 9
14 Skinn, karduan, a 4 riksdaler per deker deker Holland 3208 802 3208
802 3208
15 Skinn, lam, 1 riksdaler per dekar deker Holland 6 6 6
6 6
16 Skinn, mår, a 64 skilling timmer Holland 66 64 2 1/2 66 64
2 1/2 66 2/3
17 Skinn, oter a 1 riksdaler stykk Altona, Hamburg og Tyskland 44 44 44
30 30
Holland
14 14
18 Skinn, rev, 64 skilling per stykk stykk Altona, Hamburg og Tyskland 296 64 445 296 64
216 144
Holland
229 152 2/3
19 Spirer, a 5 palmer, a 48 stykk stykk England, Skottland og Irland 72 48 145 72 48
137 68 1/2
Holland
8 4
20 Ved, bjørkeved, a 1 riksdal per favn tylfter England, Skottland og Irland 404 404 404
362 362
Frankrike
42 42
21 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England, Skottland og Irland 28 1 3/4 28
1 3/4 28
22 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Holland 182 14 182
14 182
23 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Holland 50 10 50
10 50
24 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England, Skottland og Irland 3 1 3
1 3

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.