Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1774
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen tylfter Danmark 307
307
2 Alling, 12 alen tylfter Danmark 192
192
3 Alling, 12 allinger, dobbelte tylfter Danmark 68 1/4
65 1/4
Norge
3
4 Alling, 6 til 7 allinger, enkelte tylfter Danmark 544
544
5 Alling, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 395
395
6 Alun pund Danmark 70580
201 - 4 - 14
Norge
19 - 6 - 6
7 Ansjos dunker Danmark 26
10
Norge
16
8 Ansjos tønner Danmark 9 1/4
9 1/4
9 bjelker, furu og gran, 14 til 16 alen, under 1 fot brede tylfter Danmark 295
11
Norge
284
10 bjelker, furu og gran, 18 til 20 alen, 1 fot brede tylfter Norge 186
186
11 bjelker, furu og gran, 18 til 20 alen, under 1 fot brede tylfter Danmark 7
7
12 Bord, bjørk stykk Danmark 26
26
13 Bord, gran og furu, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke stykk Danmark 97181
96950
Norge
231
14 Brunrødt pund Danmark 330
300
Norge
30
15 Brød fustasjer Norge 2
2
16 Buteljer, forskjellige stykk Danmark 236940
217590
Norge
19350
17 Bygg tønner Danmark 3
2
Norge
1
18 Børster stykk Norge 2
2
19 Båndstaker stykk Danmark 18000
18000
20 Dreiel alen Danmark 136
136
21 Dreiel stykk Norge 1
1
22 Dyresteik stykk Danmark 2
2
23 Dåser til papir dusin Danmark 6
6
24 Enebær tønner Danmark 6
6
25 Erter tønner Norge 1/2
1/2
26 Fiken kurver Norge 1
1
27 Flasker, kantineflasker stykk Danmark 7300
1300
Norge
6000
28 Flesk pund Danmark 112
0 - 1 - 0
Norge
0 - 6 - 0
29 Garn, lingarn pund Norge 17
17
30 Glass fustasjer Danmark 7
4
Norge
3
31 Glass kasser Danmark 44
35
Norge
9
32 Glass tønner Norge 1
1
33 Glass, diverse kister Danmark 8
8
34 Glass, kronglass kister Danmark 421
312
Norge
109
35 Glass, kurver stykk Norge 118
118
36 Glass, til syltetøy stykk Danmark 580
580
37 Glass, vindusglass kister Danmark 478
474
Norge
4
38 Havre stykk Danmark 27
27
39 Hekter ringer Norge 30
30
40 Hester stykk Danmark 11
11
41 Honningkaker bunter Norge 34
34
42 Huder, elghuder stykk Danmark 2
2
43 Humle pund Norge 3481
10 - 17 - 9
44 Hvetemel quarter Norge 1/4
1/4
45 Hvetemel quarter Norge 1 1/2
1 1/2
46 Håndspiker tylfter Danmark 129
129
47 Jern, norsk pund Danmark 866634
2355 - 11 - 8
Norge
352 - 13 - 2
48 Jern, plater pund Danmark 196
0 - 11 - 2
Norge
0 - 0 - 18
49 Jern, svensk pund Fremmede steder 200532
626 - 13 - 4
50 Jern, takker pund Danmark 4910
7 - 13 - 7
Norge
7 - 13 - 7
51 Jernkuler pund Norge 5266
16 - 9 - 2
52 Kakkelovner, jern pund Danmark 121908
179 - 3 - 9
Norge
201 - 15 - 11
53 Kammer, hornkammer dusin Danmark 1 1/2
1 1/2
54 Kanoner stykk Norge 4
4
55 Karder, ullkarder dusin Norge 3 1/2
3 1/2
56 Karjol stykk Norge 1
1
57 Kavringer fustasjer Norge 3
3
58 Kavringer, rug fustasjer Danmark 1
1
59 Knapper av tinn gross Danmark 1 1/2
1 1/2
60 Knær, granknær tylfter Danmark 1
1
61 Kobber, brom pund Danmark 470
1 - 0 - 0
Norge
0 - 0 - 150
62 Kringler fustasjer Norge 1
1
63 Kritt centner Norge 19
19
64 Krumtapper av jern pund Norge 4228
13 - 4 - 4
65 Kummen pund Danmark 130283
129777
Norge
506
66 Kålhoder stykk Norge 100
100
67 Kåpefor stykk Danmark 4
4
68 Lakk pund Norge 34
34
69 Laks stykk Danmark 12
12
70 Linolje anker Norge 1
1
71 Lossetre tylfter Danmark 12
12
72 Lykter, glasslykter stykk Danmark 14
6
Norge
8
73 Lys bismerpund Norge 3
3
74 Lys, talglys bismerpund Norge 10
10
75 Malt tønner Danmark 2
2
76 Marmorstein stykk Danmark 3
3
77 Melkeringer, glass stykk Danmark 12
12
78 Multer dunker Danmark 11
11
79 Multer tønner Danmark 3
3
80 Murstein stykk Danmark 2000
2000
81 Papir ris Danmark 4357
3248
Norge
1109
82 Piper, tobakkspiper fustasjer Danmark 24
24
83 Pumpetre stykk Danmark 7
7
84 Pumpetre tylfter Danmark 7
7
85 Pølser pund Danmark 64
0 - 4 - 0
86 Raggsokker pakker Danmark 1
1
87 Rug tønner Danmark 12
2
Norge
10
88 Rugmel pund Norge 320
1 - 0 - 0
89 Rugmel tønner Danmark 2
2
90 Ryper tylfter Danmark 13
13
91 Saft av bringebær buteljer Danmark 31
31
92 Saft av bringebær kasser Danmark 3
3
93 Saft av bringebær tønner Danmark 1/2
1/2
94 Saft av tranebær buteljer Danmark 23
23
95 Salt tønner Norge 4
4
96 Sild quarter Danmark 1
1
97 Sild stykk Norge 3711600
3711600
98 Sirup pund Norge 800
800
99 Skinn, beredt pakker Danmark 1
1
100 Skinn, bukkeskinn par Danmark 5
5
101 Skinn, gaupe stykk Danmark 2
2
102 Skinn, hermelin timer Danmark 9 1/2
9 1/2
103 Skinn, kalv stykk Norge 16
16
104 Skinn, karduan deker Norge 8
8
105 Skinn, karduan stykk Norge 4
4
106 Skinn, mår stykk Danmark 4
4
107 Skinn, mår timer Danmark 3
3
108 Skinn, oter stykk Danmark 4
4
109 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 1
1
110 Skinn, reveskinn stykk Danmark 17
17
111 Skinn, saffian stykk Norge 2
2
112 Skinn, ulveskinn stykk Danmark 6
6
113 Smør bismerpund Norge 20
20
114 Spiker, diverse kasser Danmark 2
1
Norge
1
115 Støvler par Norge 1
1
116 Sukker pund Norge 150
150
117 Svovel pund Norge 18
18
118 Syltetøy glass Danmark 2
2
119 Syltetøy kasser Danmark 6
6
120 Syltetøy spann Danmark 1
1
121 Såpe, grønnsåpe halve quarter Norge 136
136
122 Såpe, grønnsåpe quarter Norge 105
105
123 Såpe, grønnsåpe tønner Norge 3 1/2
3 1/2
124 Såpe, hvit pund Norge 221
221
125 Temaskiner av kobber stykk Danmark 1
1
126 Terriner stykk Norge 2
2
127 Tiur stykk Danmark 4
4
128 Tjære tønner Norge 3
3
129 Tobakk matter Norge 6
6
130 Tobakk, rapé pund Danmark 34 1/2
34 1/2
131 Tobakk, snus buteljer Norge 8
8
132 Tobakk, snus buteljer Norge 8
8
133 Tobakk, snus tønner Norge 3 1/2
3 1/2
134 Trykksaker pakker Danmark 1
1
135 Tvebakker av rug stykk Danmark 1
1
136 Tyttebær dunker Danmark 6
6
137 Tyttebær glass Norge 1
1
138 Tyttebær kasser Danmark 2
2
139 Tyttebær krukker Danmark 1
1
140 Tøy, ull alen Danmark 172
172
141 Tøy, ull stykk Danmark 3
3
142 Ulltøy alen Danmark 8
8
143 Vadmel alen Danmark 65
65
144 Vadmel stykk Norge 2
2
145 Ved, bjørkeved favner Danmark 118
118
146 Vin anker Norge 2
2
147 Ærfugl stykk Danmark 20
20
148 Ærfugl stykk Danmark 4
4

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.