Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1774
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 21
21
2 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte tylfter Danmark 142
142
3 Bjelker, 8 alen, enkelte stykk Danmark 75
75
4 Bjelker, furu, 14 alen, 1 fot brede tylfter Utenriks 37
37
5 Bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot brede tylfter Utenriks 3
3
6 Bjelker, furu, 16 alen stykk Utenriks 210
210
7 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede tylfter Utenriks 25
25
8 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot stykk Utenriks 858
858
9 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede stykk Utenriks 831
831
10 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede tylfter Utenriks 13
13
11 Bjelker, korte, 12 til 13 palmer stykk Utenriks 2
2
12 Bjelker, korte, 14 til 15 palmer stykk Utenriks 2
2
13 Bjelker, korte, 16 til 17 palmer stykk Utenriks 1
1
14 Bjelker, korte, 18 til 19 palmer stykk Utenriks 6
6
15 Blår pund Norge 384
384
16 Bord, furu, gode stykk Danmark 170808
23571
Utenriks
147237
17 Bord, furu, halve bord stykk Danmark 13315
5515
Utenriks
7800
18 Bord, furu, kanthuggen last stykk Danmark 34702
7742
Utenriks
26960
19 Bord, furu, vrak stykk Danmark 13040
12140
Utenriks
900
20 Bord, gran, gode bord stykk Utenriks 20660
20660
21 Bord, gran, lastebord stykk Utenriks 2283
2283
22 Brennevin, fransk viertels Utenriks 3742 1/2
3742 1/2
23 Brisling tønner Norge 20
20
24 Byggryn tønner Norge 6
6
25 Eddik anker Norge 1
1
26 Eddik oksehoder Norge 2
2
27 Erter tønner Norge 3
3
28 Håndspiker tylfter Danmark 5
5
29 Kjøtt, saltet tønner Norge 6
6
30 Kjøtt, saltet tønner Utenriks 1
1
31 Kummen tønner Danmark 4
4
32 Lekter stykk Danmark 3000
3000
33 Lodbjelker, furu, 12 til 13 palmer stykk Danmark 184
17
Utenriks
167
34 Lodbjelker, furu, 14 og 15 palmer stykk Danmark 304
254
Utenriks
50
35 Lodbjelker, furu, 14 og 15 palmer stykk Norge 5
5
36 lodbjelker, furu, 16 og 17 palmer stykk Utenriks 62
62
37 lodbjelker, furu, 16 og 17 palmer stykk Norge 7
7
38 Lodbjelker, furu, 18 og 19 palmer stykk Norge 41
1
Utenriks
40
39 Master, 14 palmer stykk Norge 1
1
40 Master, 16 palmer stykk Norge 1
1
41 Master, 16 palmer stykk Norge 9
9
42 Master, 18 palmer stykk Norge 1
1
43 Master, 18 palmer stykk Norge 3
3
44 Master, 19 palmer stykk Norge 1
1
45 Murstein stykk Norge 28000
28000
46 Planker, furu, gode stykk Danmark 86574
174
Utenriks
86400
47 Planker, furu, halve stykk Utenriks 270
270
48 Planker, gran, gode stykk Utenriks 54690
54690
49 Planker, gran, halve stykk Utenriks 400
400
50 Planker, gran, kanthugne lasteplanker stykk Utenriks 7230
7230
51 Planker, kanthugne lasteplanker stykk Danmark 14237
95
Utenriks
14142
52 Pundlær pund Norge 700
700
53 Rafter, dobbelte stykk Danmark 3530
3530
54 Rafter, enkelte stykk Danmark 3460
3460
55 Sild tønner Danmark 350
350
56 Smør quarter Norge 10
10
57 Sparrer stykk Danmark 328
328
58 Spiker stykk Norge 50000
50000
59 Spirer, gran, 12 palmer stykk Utenriks 4
4
60 Ved, bjørkeved favner Danmark 45
13
Utenriks
32
61 Ved, splittved favner Utenriks 4
4
62 Vin, fransk anker Norge 1
1
63 Vin, fransk anker Utenriks 5 1/2
5 1/2
64 Vin, fransk oksehoder Utenriks 34
34

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.