Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1774
Spesifisering: Spesifiseringsliste
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, furu, 12 til 13 palmer stykk England, Skottland og Irland 335 60 156 335 60
153 309 36
Frankrike
1 22 48
Holland
2 3 72
2 Bjelker, furu, 13 til 15 palmer stykk England, Skottland og Irland 145 80 50 145 80
48 140
Holland
2 5 80
3 Bjelker, furu, 14 alen, 1 fot, hugne på hollandsk vis tylfter England, Skottland og Irland 37 203 48
37 203 48
4 Bjelker, furu, 16 alen, 1 fot, hugne på hollandsk vis tylfter England, Skottland og Irland 147 48 210 147 48
210 147 48
5 Bjelker, furu, 16 til 17 palmer stykk England, Skottland og Irland 232 48 60 232 48
57 221 24
Holland
3 11 24
6 Bjelker, furu, 18 til 19 palmer stykk England, Skottland og Irland 183 32 36 183 32
34 174 16
Holland
2 9 16
7 Bjelker, furu, korte, 12 til 13 palmer stykk England, Skottland og Irland 1 56 2 1 56
2 1 56
8 Bjelker, furu, korte, 14 til 15 palmer stykk England, Skottland og Irland 2 16 2 2 16
2 2 16
9 Bjelker, furu, korte, 16 til 17 palmer stykk England, Skottland og Irland 1 24 1 1 24
1 1 24
10 Bjelker, furu, korte, 18 til 19 palmer stykk England, Skottland og Irland 9 6 9
6 9
11 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot, hugne på hollandsk vis, a 2 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 143 71 1/2 143
12.5 25
Holland
59 118
12 bjelker, gran, 16 alen, på 1 fot, hugne på hollandsk vis stykk England, Skottland og Irland 346 24 831 346 24
240 100
Holland
591 246 24
13 bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot, hugne på hollandsk vis tylfter Holland 32 48 13 32 48
13 32 48
14 Bord, furu, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke, gode, a 16 til 18 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 25029 147237 25029
72937 12398
Frankrike
74300 12631
15 Bord, furu, 6 til 7 fot, halve stykk England, Skottland og Irland 609 8700 609
3100 217
Frankrike
5600 392
16 Bord, furu, lastebord, kanthugne stykk England, Skottland og Irland 2425 48 26960 2425 48
26960 2425 48
17 Bord, gran, 10 til 12 fot lange, 1 1/2 tommer tykke, gode, a 8 til 10 riksdaler per 100 stykk England, Skottland og Irland 1858 48 20660 1858 48
9560 859 48
Frankrike
11100 999
18 Bord, gran, lastebord stykk England, Skottland og Irland 112 2283 112 88
283 12 88
Holland
2000 100
19 Planker, furu, 2 1/2 tommer tykke, gode stykk England, Skottland og Irland 29376 86400 29376
86400 29376
20 Planker, furu, halve planker, 6 a 7 tommer tykke stykk England, Skottland og Irland 43 270 43
270 43
21 Planker, furu, lastebord stykk England, Skottland og Irland 2544 14142 2544
14142 2544
22 Planker, gran, gode, 10 a 12 fot lange, 3 tommer tykke stykk England, Skottland og Irland 12028 48 54690 12028 48
54690 12028 48
23 Planker, gran, halve, 6 a 7 fot stykk England, Skottland og Irland 44 400 44
400 44
24 Planker, gran, lasteplanker stykk England, Skottland og Irland 794 72 7230 794 72
7230 794 72
25 Spirer, gran, 12 palmer stykk England, Skottland og Irland 2 4 2
4 2
26 Ved, bjørkeved favner England, Skottland og Irland 21 32 32 21 32
10 6 64
Holland
22 14 64
27 Ved, splittved favner England, Skottland og Irland 12 4 12
4 12

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.