Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Arendal
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1774
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Apotekervarer Norge 12
12
2 Bohler, eik stykk Norge 44
44
3 Brisling og sild tønner Norge 96
96
4 Bygg tønner Norge 209
209
5 Erter tønner Norge 4 3/4
4 3/4
6 Gryn, alle slag tønner Norge 103
103
7 Hagefrø pund Norge 12
12
8 Hansker dusin Norge 22
22
9 Havre tønner Norge 20
20
10 Jern, stangjern pund Danmark 80130
104 - 19 - 2
Norge
145 - 9 - 0
11 Jern, takker pund Norge 320
1 - 0 - 0
12 Kakkelovner, jern pund Danmark 9636
14 - 1 - 0
Norge
16 - 1 - 4
13 Malt tønner Norge 65 1/2
65 1/2
14 Murstein stykk Norge 3000
3000
15 Møllesteiner par Norge 2
2
16 Ost pund Danmark 35
35
17 Rug tønner Norge 86
86
18 Salt, spansk tønner Norge 90
90
19 Seilduk ruller Norge 14
14
20 Sirup pund Norge 4000
4000
21 Steinkull lester Danmark 36
33
Norge
3
22 Sukker, diverse pund Norge 3500
3500
23 Takstein, uglasserte stykk Norge 5000
5000
24 Tinn, uabreidet pund Danmark 1200
300
Norge
900
25 Tobakk, spunnet pund Norge 3750
3750
26 Tobakksblader pund Norge 5450
5450
27 Torsk, salt tønner Norge 6
6

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.