Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tollregnskap

Sted: Oslo
År: 1608
Valuta: Ukjent-96-24-16
Kilder: Tollregnskap/byregnskap Oslo
Notat:

Last ned som regneark

Oppføringer

Nr. Dato inn Dato ut Skipper Skipstype Lester Rorstoll Fra Til AU Notat
Sted Land* Sted Land*
1 1608-04-18 1608-05-01 Jelmer Claussen Skib 35 Hinlopen Nederland Oslo Norge 3
2 1608-05-01 Halduor Andfindssenn Kreigr Laurvig Norge Oslo Norge 5
3 1608-04-23 1608-05-05 Claus Holdst Schude 18 Rostock Tyskland Oslo Norge 6
4 1608-04-28 1608-05-07 Hanns Ditløff Skude 24 1 daler, 13 skilling, 1 albus Rostock Tyskland Oslo Norge 6
5 1608-05-07 Reinholt Hanssenn Schude 20 1 daler Rostock Tyskland Oslo Norge 3
6 1608-04-26 1608-05-08 Jørgenn Vramppe Schude 26 5 ort, 3 skilling, 1 albus Rostock Tyskland Oslo Norge 4
7 1608-05-11 Peder Klog Schude 1 ort Nykiøbing Danmark Oslo Norge
8 1608-05-12 Gierdt Klein Schude 1 ort Halmbstadt Oslo Norge
9 1608-05-21 Jann Sipkes vonn Molquern Schib 45 2 daler, 1 ort Molquern Oslo Norge 4
10 1608-05-21 Reinuort Simonssen von Hinlopen Schib 35 1 1/2 daler, 1 ort Hinlopen Nederland Oslo Norge 4
11 1608-05-20 1608-05-26 Lucas Dauids von Hinlophen Schib 30 1 1/2 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 4
12 1608-05-26 Ellicke Douss von Hinlophenn Schibff 35 1 1/2 daler, 1 ort Hinlopen Nederland Oslo Norge 5
13 1608-05-28 Thennicke Saelings von hinlopen Bydsse 30 1 1/2 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 7
14 1608-05-27 1608-06-02 Sepike Reincks von Molquernn Stangkreigr 28 1 daler, 1 1/2 ort, 2 skilling Molquernn Oslo Norge 4
15 1608-05-27 1608-06-02 Jelle Rotloss von hinlophen Bydsse 20 1 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 4
16 1608-06-02 Annders Beenn Schude 1 ort Assenns Oslo Norge
17 1608-06-02 Knud Kaad Skude 1 ort Assenns Oslo Norge
18 1608-05-27 1608-06-04 Peter Jppes von hinlophen Schibff 65 3 daler, 1 ort Hinlopen Nederland Oslo Norge 7
19 1608-06-04 Vegertt Andress von hinlophen Schib 50 2 1/2 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 5
20 1608-06-04 Hernick Heidis von hinlophenn Schib 60 3 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 5
21 1608-06-04 Jacob Broerssen von Hinlophenn Schib 60 3 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 5
22 1608-06-04 Hessell Douss von hinlophenn Schib 60 3 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 4
23 1608-06-18 Peder Nielssenn Schude 1 ort Seeby Oslo Norge
24 1608-06-18 Niels Knudssen Skude 1 ort Herdsholmb Oslo Norge
25 1608-06-18 Boij Fredrickssen Skude Oslo Norge 3 "Boij Fredrickssen borgr i Opslo Vdskibet med hans egen Skude ..."
26 1608-06-18 Pouell Kock Skude 1 ort Seeby Oslo Norge
27 1608-06-18 Seffrenn Christenssen Skude 1 ort Herdsholmb Oslo Norge
28 1608-06-18 Mickell Jenssen Skude 1 ort Herdsholmb Oslo Norge
29 1608-06-12 1608-06-28 Hanns Mubrø Schib 20 1 daler Skottland Skottland Oslo Norge 3 "Hanns Mubrø till [List/Libt?] wdj Skotlannd aff sit Schib i Rorstold paa 20 lester indkom 12 Juni. Aff huis Last Villomb Glasmester borgr her sammesteds hand haffr Jndlad"
30 1608-06-30 Effuert Fluers von Vorckom Schib 40 2 daler Vorckom Oslo Norge 3
31 1608-06-26 1608-07-02 Peiter Jppes von hinlophenn Schib 65 3 daler, 1 ort Hinlopen Nederland Oslo Norge 4
32 1608-07-02 Vegertt Andress von Hinlophenn Schibff 50 2 1/2 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 4
33 1608-07-03 Heirnick Heidis vonn Hinlophenn Schib 60 3 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 4
34 1608-07-03 Jacob Broerssen von hinlophen Schib 60 3 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 5
35 1608-07-03 Hessel Dous von hinlophen Schib 60 3 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 5
36 1608-07-03 Peder Jennssenn Skude 1 ort Assens Danmark Oslo Norge
37 1608-07-05 Niels Staffenssenn Skude 1 ort Seeby Oslo Norge
38 1608-06-15 1608-07-05 Niels Lauritzsen Boiert 10 1/2 daler Flisingen Oslo Norge 2
39 1608-07-05 Lauritz Lillebonnde Kreigr 1/2 daler Nykiøbing Danmark Oslo Norge
40 1608-07-05 Oluff Anderssenn Skude 1 ort Nykiøbing Danmark Oslo Norge
41 1608-07-12 1608-07-21 Steffen Møler Kreigr 3 ort Rostock Tyskland Oslo Norge 3
42 1608-07-18 1608-07-25 Fetke Goutes von hinlophenn Schib 60 3 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 5
43 1608-07-14 1608-07-25 Antonius Gøber Schib 60 3 daler Hamborg Tyskland Oslo Norge 4
44 1608-07-18 1608-07-26 Anne Jetkes von hinlophen Schib 28 1 daler, 1 1/2 ort, 1 1/2 skilling Hinlopen Nederland Oslo Norge 3 Det ser ut som det står "Anne" her, men skriveren omtaler det som en han
45 1608-07-18 1608-07-27 Hette Jppes von hinlophenn Schibff 40 2 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 3
46 1608-07-21 1608-07-21 Vegert Andress von hinlophen Schib 50 2 1/2 daler Hinlopen Nederland Oslo Norge 5

* Nåtidens land.