Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 136

Forrige · 635 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Haldor Larsen
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 2700
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Haldor Larsen var tilstæde og havde Intet at erindre
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 900 Hovedbygningen paa Saugbanken eller Vaterlands Torv af Laft opført 1 1/2 Etage, med Bielkekielder under, og Steentag, en indlukt Krambod, og desforuden 2de Værelser, betrukne, med istaaende 2de dobbelte Kakkelovne, samt korn-Lofter ovenover 4 Fag Vinduer til Gaden og 1 Fag til Gaarden. Denne Bygning som er klædt med Bord og Oliemaling til Gaden samt en Svalgang til Gaarden ligeleedes med Oliefarve malet, blev vurderet for 900 rd
2 Sidebygning 1000 En Sidebygning af Laft 1 1/2 Etage, Steen Tag, hvorunder Kieldere og et Bryggerhuus med Skorsteen, Bagerovn, og indmuret Brygger-Pande. I denne Bygning ere nu neden under 3de Værelser, og Kiøkken med Skorsteen, ovenover i Røstet et Værelse, og 3de Lofter, 2de dobbelte Kakkelovne, Bygningen malet med OlieFarve, 19 Fag Vinduer 1000 rd
3 Laftebygning 50 Paa samme Side nederst i Gaarden en gammel Laftebygning, 1 Etage og Steen Tag, hvorudi nu er indrettet Hestestald med Forhuus og Loft over 50 rd
4 Vedhammer/Saltbod/Kornloft 200 Paa nordre Side en af Stenderværk opført Bygning, og Vedhammer, deels af Muur og deels med Bord beklædt, Steen Tag, indrettet til 4 Saltboder med Kornloft ovenover 200 rd
5 Pakkbod 150 Paa vestre Side en Lafte Bygning indrettet til en Pakbod under, og Kornloft ovenover, samt Steen Tag 150 rd
6 Pakkboder 200 I Baggaarden en Lafte Bygning 1 Etage høy, bestaaende af 2de Pakboder og Lofter ovenover. Denne Bygning, som er opført i Linie med No 5 blev vurderet for 200 rd
7 Boder 200 En Bindingsværks Bygning 1 1/2 Etage høy og Steen Tag neden under indrettet til 2de Boder og 12 Spiltouge og ovenover Korn Lofter med pløyede Bord og Ved hammer over Spiltougene 200 rd