Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 141

Forrige · 640 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ditlef Rasch
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 1700
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Ditlef Rasch var tilstæde og havde Intet at erindre.-
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 700 Hovedbygningen til Gaden af Laft, 1 Etage med SteenTag, beklædt med Bord og malet, indrettet til 3de Værelser, og et Kiøkken med Skorsteen, et Spisekammer og Madbod, Korn Lofter ovenover, I Værelserne befindes 1 dobbelt og 2de enkelte Jern Kakkelovner, 5 fag Vinduer til Gaden og 1 Fag til Gaarden, vurderet for 700 rd
2 Vinkelbygning 800 Paa samme Side til store Strandgade en Vinkel-Bygning, 1 Etage af grund Muur, tækket med Tagsteen. Bygningen er tilføyet til Hoved-Bygningen og indrettet til Porterum, et Værelse til Gaden med en 2 Etagers Jern: Kakkelovn, ovenover Korn-Lofter, 3 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden. Langs i Gaarden af denne Bygning paa sønder Side er opsat af Rækværk med Bord beklædt 12 Spiltouge og 1 Pakbod beklædt med Bord og Baghuns Tag, alt i god og forsvarlig Stand, taxeret for 800 rd
3 Bygning 200 Bag i Gaarden en Bygning deels af Bindingsværk og deels af Muur til deels ogsaa af Rækværk med Bord beklædt, 1 1/2 Etage og Steen=Tag, indrettet til en Pakbod, et Fæehuus, og Locum, ovenover Foder= og Veed=Lofter, alt i god Stand, vurderet for 200 rd