Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 152

Forrige · 653 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christian Donderhagen
Gateadresse:
Verdi: 300
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christian Donderhagen var ikke tilstæde
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 150 En Stue=Bygning til Gaden af Laft, 1 Etage og Steen Tag, et Værelse med en enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, samt tilføyede 3de gamle Boder, i nogenleedes Stand og 2 Fag Vinduer 150 rd
2 Leievåning 150 En Leievaaning tverts over Gaden, vendende til Elven 1 Etage med SteenTag, derudi en Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, og tilbygget Bislag, 3 Fag Vinduer for 150 rd