Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 31

Forrige · 1254 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Organist Johan Christian Højer
Gateadresse: Kirkestrædet
Verdi: 930
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar:
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 900 1. Hovedbygningen til Kirkestrædet af mur og Bindningsverk med Vinkelbygning 1 Etage med en Qvist nær Porten og Teglstens Tag. Udi denne Bygning ere 6 Værelser med kjøkken og Skorsteen 9 Fag Vinduer til Gaden og 5 Fag til Gaarden og Torvet 6 store og smaa een Etages Kakkelovne en indmuret Kobber Brygge-Pande og Skorsteen fire Bjelkekjeldere alt i forsvarlig stand taxeret for 900rd Bindingsverk 1 Bryggepanne
Bjelkekjeller 1 Etasjer
Mur 14 Fag vinduer
Tak (teglstein) 6 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
2 Skorstener
6 Værelser
2 Bagbygning 30 2. En liden Bagbygning af Bindningsverk 1 Etage med Teglsteens Tag indrettet til et Værelse med Kakkelovne neden under nødvendige Udhuse i god Tilstand 30rd Bindingsverk 1 Etasjer
Tak (teglstein) 1 Kakkelovn (enkel)
1 Værelser