Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 51

Forrige · 1275 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Raadmand Holms Stervbo[dødsbo]
Gateadresse: Dronningens Gade
Verdi: 1000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ingen paa Stervboets Vegne var tilstede.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Forbygning 630 1. Forbygningen af Laftehus 2de Etager rappet til Gaden med Baandstager og Bindningsverk 2de Brandfrie Kjeldere og een hvelvet Kjelder eller Brygget-Huus. I anden Bygning ere fem Værelser 3de oven og 2de neden til 2de tre Etagers og 2de enkelte Kakkelovne 11 Fag Vinduer til Gaden og eet Fag til Gaarden eet Værelse trukket og ligesaa eet panelet Taget tekket med Teglsteen. Denne Bygning der siden seneste Taxation i adskillige maader er forringet kunde nu ej ansættes for mere end 630rd Betrukken (værelser) 1 Bryggerhus
Bindingsverk 2 Etasjer
Bord (fasadekledning) 12 Fag vinduer
Kjeller (brannfri) 2 Kakkelovn (enkel)
Kjeller (hvelvet) 2 Kakkelovn (trippel)
Laftet 5 Værelser
Panel (innvendig)
Tak (teglstein)
2 Sidebygning 150 2. En Sidebygning af Bindingsverk 2 Etager med Teglsteens Tag 5 Fag Vinduer 3de oven og 2 neden 1 Kjøkken neden med Skorsteen ovenover et Værelse med Kjøkken og Skorsteen. Denne Bygning er ligeledes forfalden og taxeret ikkun for 150rd Bindingsverk 2 Etasjer
Tak (teglstein) 5 Fag vinduer
2 Kjøkken
2 Skorstener
1 Værelser
3 Sidebygning 120 3. Til Forbygning en henhøren en Sidebygning af Laft i Bord 2de Etager med Teglsteens Tag hvorudi ere fire Værelser 2de neden og 2de oven 2de enkelt Kakkelovne 4 Fag Vinduer i meget Forringet Tilstand taxeret for 120rd Bord (fasadekledning) 2 Etasjer
Laftet 4 Fag vinduer
Tak (teglstein) 2 Kakkelovn (enkel)
4 Værelser
4 Bagbygning 100 4. En Bagbygning af Lafteheg 2de Etager med Fæhus og Høloft samt Steens-Tag og eet Vinduer 100rd Laftet 2 Etasjer
Takstein 1 Fag vinduer
1 Fehus
1 Høyloft