Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 70

Forrige · 1295 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Bager Jacob Bølling
Gateadresse: Dronningens Gade
Verdi: 1900
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jacob Bølling var tilstede og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 1900 En stor Bygning af Bindingsverk 2de Etager med halv steen til Gaden forblindet tekket med blaa Teglsteen. Under samme Bygnings hele Strækning er indrettet af Grundmur en høj Bjelke-Kjedler med en derudi staaende stor Bagerovn 2de indmurede Kobber-Kjedeler og en liden MalmPande altsammen indrettet til Bageriet og uden for en Førsten med behørige Vinduer Døre og Laase. I selve Bygningen befindes underste Etage en stor Stue og 2de mindre Kammere betrukne med indrede 3de Jernkakkelovne hvoraf den ene 4 Etager og de tvende andre 2 Etager dernest et Kjøkken med Skorsteen og et Spise-Kammer. Af disse Værelser befandtes Storstuen gibset og de tvende øvrige underlaftet trukne med lærred til Værelserne dobbelte Døre. I 2de Etage befandtes i alt 6 Værelser og en Forstue med Gulve og Lafter Vinduer og Døre samt Veggene panelede. Oven over den hele Bygning er Loftet belagt med høvlet og pløjede Bord samt videre indredet til Korn-Lafter 17 Fag Vinduer til Gaden og ligesaa 8 Fag Vinduer til Gaarden taxeret for 1900 Betrukken (værelser) 1 Bakerovn
Bindingsverk 1 Bryggepanne
Bjelkekjeller 2 Etasjer
Forblendet (halvstein) 25 Fag vinduer
Gibs (værelser) 1 Jernkakkelovn (fireetasjer)
Kornloft 2 Jernkakkelovner (dobbel)
Loft 2 Kammer
Panel (innvendig) 1 Kjøkken
Takstein (blå stein) 2 Kobberkjeler
1 Skorstener
1 Spiskammer
2 Stue
6 Værelser