Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 109

Forrige · 1339 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Graver Brygger
Gateadresse: Skippergaden
Verdi: 1400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Brygger som var tilstede havde Intet at erindre.
Notat: Navn noe usikkert pga vanskelig å tyde.

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 1150 1. Hovedbygningen med Vinkel til Gaarden af laft 2de Etager høj tekket med Tagsteen og Bjelke-Kjelder under. I samme Bygning 4 Værelser og 2 Kjøkkener med Skorstene 6 Værelser ovenover og et Kjøkken med Skorsteen 8 dobbelte og 1 enkelt Jernkakkelovn 15 Fag Vinduer til Gaden og 9 Fag til Gaarden taxeret for 1150 Bjelkekjeller 2 Etasjer
Laftet 24 Fag vinduer
Takstein 8 Jernkakkelovner (dobbel)
1 Jernkakkelovner (enkel)
3 Kjøkken
3 Skorstener
10 Værelser
2 Sidebygning 60 2. En Sidebygning i 2 dels opsatt af Bindningsverk strækkende sig imod Sønder den ene Deel tvende og den andre 1 ½ Etage høj tekket med Tagsteen indrettet til Boder og Lafterum 60 Bindingsverk 1 Boder
Loft 2 Etasjer
Takstein
3 Bagbygning 150 3. En Bagbygning imod Øster af Bindningsverk med Teglsteens Tag bestaaende af Stald Fæhus og Lafter i forsvarlig Stand for- 150 Rd Bindingsverk 1 Fehus
Loft 1 Hestestall
Tak (teglstein)
4 Skjul 40 4. Et lidet Skjul af Bindningsverk med Teglsteens Tag 40 Bindingsverk 1 Boder
Tak (teglstein)