Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 111

Forrige · 1342 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Kammerherre Ankers Lejegaard
Gateadresse: Skippergaden
Verdi: 500
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Kammerherre Anker var ikke tilstede.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 300 1. Hovedbygningen til Gaden af Bindingsverk 1 Etage høj tækket med Tagsteen og en Grundmuret Kjelder afdelt i 3de Værelser 1 Kjøkken med Skorsteen og 2de smaa Kammere derudi 2de enkelte Kakkelovne 5 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden. Denne Bygning er siden Omtaxationen af 1787 i adskillige maader forfalden saasom Kjelderbjelkene Spitseverket og nogen af Gulvene formodende kunde derfor ikke taxeret for meere end 300rd Bindingsverk 1 Etasjer
Kjeller 8 Fag vinduer
Takstein 2 Kakkelovn (enkel)
2 Kammer
1 Kjøkken
1 Skorstener
3 Værelser
2 Sidebygning 200 2. En Bygning af Bindingsverk ved nordre Side 2 Etager tækket med Tagsteen derudi neden under et Værelse med Kjøkken og Skorsteen og ligesaa ovenover med 2de enkelte Kakkelovne samt 7 Fag Vinduer. Denne Bygning ligeledes forfalden alt taxeret for 200rd Bindingsverk 2 Etasjer
Takstein 7 Fag vinduer
2 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Værelser