Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 113

Forrige · 1345 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Hans Dehli
Gateadresse: Dronningens og Østre Gade
Verdi: 2000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Hans Dehli var tilstede og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 1650 1. Hovedbygningen til Gaden i Vinkel af Bindingsverk opført 1 Etage med Teglsteen tækket Bjelke-Kjelder under hele Bygningen 7 Værelser hvoraf 3de betrukne 2 Kjøkkener med Skorsteene 7 Kakkelovne af hvilke 2de to Etageret 1 indmuret Kobber-Bryggerpande i Bryggerhuset med Bagerovn og Skorsteen 14 Fag Vinduer til begge Gaderne og 4 Fag til Gaarden alt i god og forsvarlig Stand for 1650rd Betrukken (værelser) 1 Bakerovn
Bindingsverk 1 Bryggepanne
Bjelkekjeller 1 Bryggerhus
Tak (teglstein) 1 Etasjer
18 Fag vinduer
2 Kakkelovn (dobbel)
5 Kakkelovn (enkel)
2 Kjøkken
3 Skorstener
7 Værelser
2 Vinkelbygning 350 2. En Vinkelbygning i Gaarden i nord og syd 1 ½ Etage af Bindingsverk tækket med Teglsteen indrettet til 3de Boder Stald og Fæhus med Lofter over samt Veed-Hammer alt i god og forsvarlig Stand taxeret for 350rd Bindingsverk 3 Boder
Loft 1 1/2 Etasjer
Tak (teglstein) 1 Fehus
1 Hestestall
1 Vedhammer