Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 115, 116

Forrige · 1348 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Hans Thorn Thoresen
Gateadresse: Dronningens, Skippergaden og Saugbanken
Verdi: 5550
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Kjøbmand Hans Thorn Thoresen var tilstede og havde Intet at erindre. Hermed var Dagen forløbed. Thi udhæved Forretningen til i morgen. Tirsdagen den 19de September blev denne Forretning atter Foretagen af forbemeldte Mænd.
Notat: I denne branntaksten inngår et tobakkspinneri med inventar. Inventaret ble taksert separat og protokollføres mellom bygning 4 og 5. I bygning 5 inngår også et Locum.

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 2000 1. Hovedbygningene til Dronningens Gade og Saugbanken bestaaende af 2de Etager den underste af Laft samt med Baandstager beslagen og udrappet den øverste af Bindingsverk og Mur Taget med Tagsteen tækket. Udi Denne Bygning befindes 7 Værelser hvoraf 4 ere panelede betreked og malede de øvrige 3de ere panelede malede og indredte desuden en Krambod. I Værelsene befindes 5 to Etagers Jern-Kakkelovne og een enkelt Ditto samt en Bjelke-Kjelder under hele Bygningen en Trapp og Svalgang til Gaarden Kjøkken med Spisekammer Portrum 1 liden Hestestald med Foderhus 10 Fag Vinduer til Gaden og 7 Fag til Gaarden taxeret for 2000rd Betrukken (værelser) 2 Etasjer
Bindingsverk 17 Fag vinduer
Bjelkekjeller 1 Forloft
Båndstag (fasadekledning) 1 Hestestall
Laftet 5 Jernkakkelovner (dobbel)
Malt (innvendig) 1 Jernkakkelovner (enkel)
Mur 1 Kjøkken
Panel (innvendig) 1 Krambod
Rappet 1 Portrom
Takstein 1 Spiskammer
1 Svalgang
7 Værelser
2 Bygning 700 2. En Bygning paa nordre Side til Saugbanken af 2 Etager Bindningsverk og Mur tekket med Tagsteen indrettet neden under til et Værelse med 1 to Etageret Kakkelovn 1 Pakbod og 2de Saltboder en Bondestue med 1 to Etageret Kakkelovn samt en Fiskebod ovenover Pakboden og Korn-Lofter 4 Fag Vinduer til Gaden alt i god og forsvarlig Stand taxeret for 700rd Bindingsverk 2 Etasjer
Kornloft 4 Fag vinduer
Mur 1 Fiskebod
Takstein 2 Kakkelovn (dobbel)
1 Pakkbod
2 Saltbod
1 Stue
1 Værelser
3 Sidebygning 1200 3. Paa søndre Side i Firkant bygget en Bygning til Spinderi 1 ½ Etage med Steen-Tag indrettet til adskillige Boder med Kornlofter oven over og Spiltove neden under. I samme Bygning befindes paa nordre Side en Vaaning af Stue Kammer og Kjøkken med Skorsteen og 1 enkelt Kakkelovn samt Mad-Bod 2de Fag Vinduer til Gaden og 2de Fag til den lille indhegnede Gaard alt i god og forsvarlig Stand taxeret for 1200rd Kornloft 1 1/2 Etasjer
Takstein 4 Fag vinduer
1 Hestestall
1 Kakkelovn (enkel)
1 Kammer
1 Kjøkken
1 Matbod
1 Skorstener
1 Stue
4 Bygning 900 4. En Bygning af Bindingsverk med halv Steen forblindet til Skippergaden 1 Etage med Steen Tag og en Bjelke-Kjelder under indrettet til Tobakspinderi under Taget Korn-Lofter. I Spinderiet en stor Jern-Kakkelovn 5 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden samt en Svalgang alt i taalelig Stand taxeret for 900rd Bindingsverk 1 Etasjer
Bjelkekjeller 8 Fag vinduer
Forblendet (halvstein) 1 Jernkakkelovner (enkel)
Kornloft 1 Svalgang
Takstein 1 Verksted
5 Sidebygning 150 5. En 2 Etagers Bindningsverks Bygning paa søndre Side af Gaarden nest ved Spinderiet tekket med Tagsteen indrettet til Bryggerhus med Skorsteen og Bagerovn samt en indmuret Kobber Brygge-Pande Heste-Stald og Fehus Locum oven over Pak-Boden og Korn-Lafter 2 Fag Vinduer 600rd Bindingsverk 1 Bakerovn
Kornloft 1 Bryggepanne
Takstein 1 Bryggerhus
2 Fag vinduer
1 Fehus
1 Hestestall
1 Locum
1 Pakkbod
1 Skorstener
6 Bygning 150 6. paa samme Side til Hovedbygningen en Bindingsverks-Bygning 1 ½ Etage hvorudi Heste-Stald og Rulle-Bod samt Hø-lafter oven over 2 Fag Vinduer til Gaarden taxeret for 150rd Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
2 Fag vinduer
1 Hestestall
1 Høyloft
1 Rullestue
7 Tobakkspinneriets inventar 450 I dette Spinderi befindes nu 5 Tobakspresse og øvrige tilhørende Inventarium hvilket als omsatt for 450rd