Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 123, 124

Forrige · 1358 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Kjøbmand Niels Gjørup
Gateadresse: Skipper og Øvre Vaterlandsgate
Verdi: 1800
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Niels Gjørup var tilstede og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 610 1. Hovedbygningen neden til Laft & oven til Bindingsverk 2 Etager høj tækket med Tagsteen derudi 3 betrukne og eet panelet Værelse med 4 Kakkelovne hvoraf 3 dobbelte og 1 enkelt med Bjelke=Kjelder under alt i god og forsvarlig Tilstand med 1 fag vinduer til begge Gader og eet Fag til Gaarden taxeret for 610rd Betrukken (værelser) 2 Etasjer
Bindingsverk 2 Fag vinduer
Bjelkekjeller 3 Kakkelovn (dobbel)
Laftet 1 Kakkelovn (enkel)
Panel (innvendig) 4 Værelser
Takstein
2 Sidebygning 540 2. En paa nordre Side staaende Bygning af Bindingsverk med Bryggerhus 2 Etager høj med Tagsteen tækket derudi Bagerovn og 1 indmuret Malm-Brygger-Pande samt Skorsteen og en paa et Kjøkken med Skorsteen 1 Spisekammer 2de Værelser samt 2de enkelte Kakkelovne i øvrigt indrettet til Mad og Pakboder 3 Fag Vinduer til Gaarden og eet fag til Gaden i god og forsvarlig Stand taxeret for 540rd Bindingsverk 1 Bakerovn
Takstein 1 Bryggepanne
1 Bryggerhus
2 Etasjer
4 Fag vinduer
2 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Matbod
1 Pakkbod
2 Skorstener
1 Spiskammer
2 Værelser
3 Bygning 550 3. En Bindingsverks Bygning af 2de Etager tekket med Tagsteen derudi Stald Fæhus Vognremisser neden til og oven til 2de Værelser uden Kakkelovner samt Hø og Korn Lofter vurderet for 550rd Bindingsverk 2 Etasjer
Kornloft 1 Fehus
Takstein 1 Hestestall
1 Høyloft
1 Vognremisse
2 Værelser
4 Bygning 100 4. En Bygning af Bindingsverk 1 ½ Etage med Tagsteens Tag paa søndre Side bestaaende af 1 liden Stald og Spiltove og Veed Lafter oven over alt i god og forsvarlig Stand taxeret for 100rd Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
Takstein 1 Hestestall
1 Vedloft