Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 135

Forrige · 1369 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Bogholder Hejerdahl
Gateadresse: Lille Strandgade
Verdi: 2000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder:
Originalkommentar: Ejeren Bogholder Hejerdal som var tilstede have Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hoved- og hjørnebygning 1400 1. Hovedbygningen til Gaden grundmuuret hvelvet Kjelder Bygningen 2 Etager af Bindingsverk og forblindet med hele Steen uden paa og tækket med Tagsteen derudi 3de betrukne Værelser er den til med Kjøkken og Skorsten men paa 5 Værelser hvoraf 2de betrukne 5 Kakkelovne hvoraf 1 tre Etagers og 4 dobbelte Fag Vinduer til Gaden og 2de til Gaarden alt meget forbedret og i god Stand taxeret for 1400rd Betrukken (værelser) 2 Etasjer
Bindingsverk 6 Fag vinduer
Forblendet (helstein) 4 Kakkelovn (enkel)
Kjeller (hvelvet) 1 Kakkelovn (trippel)
Takstein 1 Kjøkken
1 Skorstener
8 Værelser
2 Vinkelbygning 580 2. Paa søndre og østre Side i Gaarden en Vinkelbygning 2de Etager af Bindingsverk tækket med Tagsteen derudi Spisekammer Madbod Rullestue Stald og Fæhus Drengestue Bryggerhus med Skorsteen og Bagenden neden til en over 4 Værelser hvoraf 1 betrukket med 3de enkelte Kakkelovne fuldkomne Hø og Kornlofter 5 fag Vinduer alt i god og meget forbedret Stand kundgiort for 580rd Betrukken (værelser) 1 Bryggerhus
Bindingsverk 1 Drengekammer
Kornloft 2 Etasjer
Takstein 5 Fag vinduer
1 Fehus
1 Hestestall
1 Høyloft
3 Kakkelovn (enkel)
1 Matbod
1 Rullestue
1 Skorstener
1 Spiskammer
4 Værelser
3 Vedskjul 20 3. Et Vedskjul paa nordre Side af 2de Rum og tækket med Tagsteen i forsvarlig Stand 20rd Takstein 1 Vedskjul