Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 140, 141

Forrige · 1376 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Niels Aasen
Gateadresse: Lille Strandgade
Verdi: 2320
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Niels Aasen som var tilstede formente at no 5 burde nu som forhen omsættes til 450 men seende kunde Taxationsmendene ikke blive enige med ham.
Notat: Bygning 3 innredet som Keglebane

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Forbygning 200 1. Forbygningen til Gaden 1 Etage af Bindingsverk tækket med Teglsteen bestaaende af en Stue Kammer og Kjøkken med Bjelke Kjelder under 2de Kakkelovne 3 fag Vinduer til Gaden og 1 fag til Gaarden taxeret for 200rd Bindingsverk 1 Etasjer
Bjelkekjeller 4 Fag vinduer
Tak (teglstein) 2 Kakkelovn (enkel)
1 Kammer
1 Kjøkken
1 Stue
2 Bygning 1210 2. En Bindingsverks Bygning med Halv Steen forblindet uden paa 2 Etager strækkende sig paa nordre Siide ned i Gaarden og med Gavlen til Gaden tækket med Tagsteen derudi 4 Værelser hvoraf 2de ere gibsede under Taget og derudi 7 Jernkakkelovne med en indmuret Brygge-Pande samt 2de Bjelkekjeldere 2 fag Vinduer til Gaden 3 fag til Glasmagasinet og 3 fag til Gaarden 1210rd Bindingsverk 1 Bryggepanne
Bjelkekjeller 2 Etasjer
Forblendet (halvstein) 8 Fag vinduer
Gibs (værelser) 7 Jernkakkelovner (enkel)
Takstein 4 Værelser
3 Bygning 60 3. En Bygning i samme linie af Bindningsverk tekket med Tagsteen indrettet til Keglebane 60rd Bindingsverk
Takstein
4 Bagbygning 500 4. En Bagbygning af Bindingsverk 2 Etager tækket med Tagsteen hvorudi 3de Værelser med Kjøkken og neden under 2de Pakboder med indlukt Svalgang som og paa østre Side tilbygget Skjul i Værelserne 3de enkelte Jernkakkelovne 5 fag Vinduer ud til Vandet og 4 fag til Gaarden i Svalegangen taxeret for 500rd Bindingsverk 1 Boder
Takstein 2 Etasjer
9 Fag vinduer
3 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
2 Pakkbod
1 Svalgang (lukket)
3 Værelser
5 Sidebygning 350 5. Paa søndre Side i Gaarden en Bindingsverks Bygning 2 Etager indrettet til 2de Boder Hestestald og Fæhus samt Hø og Veedlofter oven over tækket med Tagsteen meget forfalden og kunde ikke omsættes til meere end 350rd Bindingsverk 2 Boder
Takstein 2 Etasjer
1 Fehus
1 Hestestall
1 Høyloft
1 Vedloft