Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 142

Forrige · 1378 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Den Kongelige Toldbod
Gateadresse: Toldbod Gaden
Verdi: 8250
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Toldinspecteur Petersen som ved Forretningen var tilstede halde imod samme Intet at erindre.
Notat: Det er noe usikkerhet knyttet til grunnummer 142. I folketellingen for 1801 er dette grunnummeret hvor glassmagasinet står. Samtidig viser et kart fra ca. 1830 at 142 ligger lenger nord enn der tollboden stod

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Toldbod 8000 1. Selve Toldboden bestaar af Grundmur 2de Etager indvendig af Bindingsverk tækket med blaa glasseret Tagsteen samt mønered og Gradeene med Bly Tagrendeene af Blik fra oven til neden. Udi denne Bygning befindet neden under 6 Pakboder og et Værelse til Rejerterne med 1 to Etages Pottemager Kakkelovn en Opgang til Overværelserne ved Siden et Kammer. Oven over befindes 9 Værelser og en stor Sal alle med gibsede Tage og nogle afdelede med Panelverk. I Tolderens Værelser befindes 1 to Etagers Pottemager Kakkelovne ligesaa befindes 2de indklædte Trapper saavel til den øvre Etage som til Loftet hvilket sidste er rummeligt og forsvarligt 6 fag Tagvinduer med Bly tækkede. Ellers befindes i Bygningen til alle Sider 24 fag dobbelte Vinduer hvoraf 8 neden ere med Jernstænger forsynede. Dennes Bygning saaledes taxeret for 8000rd Bindingsverk 2 Etasjer
Gibs (værelser) 30 Fag vinduer
Grundmur (hele bygningen) 2 Kakkelovn (dobbel)
Loft 1 Kammer
Panel (innvendig) 6 Pakkbod
Takstein (blå stein) 11 Værelser
2 Veiebod 250 2. Vejerboden bestaaende af en laftebygning med Bord tækket og Steen oven over derudi en afdeling indrettet til Skrivercontoir for Vejeren samt 2de dobbelte Porte og eet fag dobbelte Vinduer til Siden taxeret for 250rd Bord (fasadekledning) 1 Boder
Laftet 1 Fag vinduer
Takstein