Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Søndre gnr. 156

Forrige · 942 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Contreadmiralinde Krogh
Gateadresse: Kongens Gade
Verdi: 2700
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Fru Krogh som var tilstede havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 1700 1. Hovedbygnignen til Gaden med Vinkel til Gaarden 2 Etager med Karmel til Gaden af Grundmur tækket med blaa Tagsteen til Gaden og ned til Gaarden derudi i underste Etage en stor Stue og 1 Sengekammer 1 Kjøkken med Skorsteen 2de Kammere 2de hvelvede Kjeldere i 2de Etage 6 Værelser hvoraf 2de malede og 4 oven paa betrukne i samme 6 Kakkelovne hvoraf 2de tre Etagers 2de to Etagers og 2de enkelte til Gaden 14 Fag Vinduer og til Gaarden 10 Fag taxeret for 1700rd Betrukken (værelser) 2 Etasjer
Grundmur (hele bygningen) 24 Fag vinduer
Kjeller (hvelvet) 2 Kakkelovn (dobbel)
Malt (innvendig) 2 Kakkelovn (enkel)
Takstein (blå stein) 2 Kakkelovn (trippel)
2 Kammer
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Stue
7 Værelser
2 Sidebygning 400 2. Paa samme Side til Vinkelen er til føjet en Bygning af Bindingsverk 2 Etager høj tekket med Tagsteen neden under 2de Værelser samt Bryggerhus med indmuret Malm-Pande Skorsteen og Bagerovn oven paa et Værelse Trappegang og en Drengestue 5 Fag Vinduer ansett for 400rd Bindingsverk 1 Bakerovn
Takstein 1 Bryggepanne
1 Bryggerhus
1 Drengekammer
2 Etasjer
5 Fag vinduer
1 Skorstener
3 Værelser
3 Bagbygning 300 3. Bagbygningen paa østre Side af Bindingsverk tekket med Tagsteen indrettet til Stald og Vogneremisser neden under og Hølafter oven over for 300rd Bindingsverk 1 Hestestall
Takstein 1 Høyloft
1 Vognremisse
4 Sidebygning 300 4. En Sidebygning paa søndre Kant af Bindingsverk 2de Etager med Steentag indrettet til et Værelse med enkelt Kakkelovn og Fæhus neden til og oven over Veed lafter alt 3 Fag Vinduer taxeret for 300rd Bindingsverk 2 Etasjer
Takstein 3 Fag vinduer
1 Fehus
1 Kakkelovn (enkel)
1 Vedloft
1 Værelser