Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Søndre gnr. 170

Forrige · 957 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Kjøbmand Paul Thrane
Gateadresse: Kirke og Toldbodgaden
Verdi: 1700
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejegaard Ejeren Paul Thrane var ikke tilstede.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 1500 1. Hovedbygningen til Gaden 2 Etager i Vinkel af Bindingsverk opført med 2de Bjelke-Kjeldere under Taget tekket med blaa Teglsteen i underste Etage 5 Værelser hvoraf 4 betrukne en Skorsteen i Kjøkkenet Oven i anden Etage 5 Værelser hvoraf 3de betrukne derudi 8 Kakkelovner 2 tre Etagers 4 to Etagers 1 enkelt og 1 Pottemagerovn. Til begge Sider og Gaden 24 Fag Vinduer og 6 Fag til Gaarden 1500rd Betrukken (værelser) 2 Etasjer
Bindingsverk 30 Fag vinduer
Bjelkekjeller 4 Kakkelovn (dobbel)
Takstein (blå stein) 2 Kakkelovn (enkel)
2 Kakkelovn (trippel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
10 Værelser
2 Sidebygning 200 En Vinkel Sidebygning i Nord og Øst indrettet til Bryggerhus med Skorsteen indmuret Brygger-Kjedel og Bagerovn Spisekammer Hestestald og Vogneremisse ovenover 2de Værelser med 2de Kakkelovne samt Hølofter 4 Fag Vinduer til Gaarden Bygningen tækket med Steentag vurderet for 200 1 Bakerovn
1 Bryggerhus
4 Fag vinduer
1 Hestestall
1 Høyloft
2 Kakkelovn (enkel)
1 Kobberkjeler
1 Skorstener
1 Spiskammer
1 Vognremisse
2 Værelser