Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Søndre gnr. 180

Forrige · 967 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jess Anker
Gateadresse: Toldbod og Dronningens Gade
Verdi: 13000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jess Anker var tilstede og havde Intet at erindre.
Notat: Gitt til Krigsskolen i 1803 av Bernt Anker, Jess' bror. "a la Mansard": se fransk arkitekt. Tilknyttet bygning 4 er Springvandspost og uthus

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 10000 1. Hovedbygningen 2 Etager grundmuret med blaat Steen Tag a la Mansard hvelvede Kjeldere overalt Lafterne i Værelser med gibsede samt 5 med moderne Stuccaturarbejde firede Veggene panelede og betrukne blanke Gulve samt et indlagt Ditto. Hovedtrappen bygget i Italiensk Smag Fritrappen uden for til Opgangen af Sandsten med Jernsprinkelverk 1 ditto Sprinkelverk imellem begge Fløjbygningerne heftede til Steenpilater med Vaser paa. I denne Bygning befindes i underste Etage 9 Værelser deraf 7 betrukne 8 Kakkelovne hvoraf 1 fire Etagers og 1 tre Etagers 6 to Etagers 1 Skorsteen med Bagerovn og end videre 1 enkelt Kakkelovn. I anden Etage ere 9 Værelser hvoraf 7 betrukne 7 Kakkelovne 4 tre Etagers og 3 to Etagers. Under Taget ere 3 Værelser med 3 dobbelte Kakkelovne og betrukne for øvrigt lafter. I denne Bygnig ere til begge Gader 47 Fag Vinduer og 18 Fag til Gaarden alt i god og forsvarlig Stand 10000 Betrukken (værelser) 1 Bakerovn
Gibs (værelser) 2 Etasjer
Grundmur (hele bygningen) 63 Fag vinduer
Kjeller (hvelvet) 12 Kakkelovn (dobbel)
Loft 1 Kakkelovn (enkel)
Panel (innvendig) 1 Kakkelovn (fireetasjer)
Takstein (blå stein) 5 Kakkelovn (trippel)
1 Skorstener
21 Værelser
2 Bagbygning 2000 2. Bagbygningen i Vinkel 2 Etager af Grundmur med blaat Steen-Tag indrettet til 2de Kjøkkener med Skorsteen 1 Bryggerhus med 2de Brygger-Pande af Malm 3de Vogneremisser Stald og 2de Fehuse 2de Melkeboder ovenover ere 5 Værelser hvoraf 3de ere betrukne med 3 Kakkelovne 2de tre Etagers og 1 to Etagers 2000 Betrukken (værelser) 2 Bryggepanne
Grundmur (hele bygningen) 1 Bryggerhus
Takstein (blå stein) 2 Etasjer
2 Fehus
1 Hestestall
1 Kakkelovn (dobbel)
2 Kakkelovn (trippel)
2 Kjøkken
2 Melkebod
1 Skorstener
3 Vognremisse
5 Værelser
3 Vinkelbygning 600 3. En Vinkelbygning af Mur og Bindningsverk indrettet til Hestestald og Fæhus samt Redskabskammer og oven over Foderlofter tekket med blaa Tagsteen. I denne Bygning og foranførte no 2 ere til sammen 22 Fag Vinduer til Gaarden og 4 smaa til Gaden taxeret for 600 Bindingsverk 26 Fag vinduer
Mur 1 Fehus
Takstein (blå stein) 1 Forloft
1 Hestestall
1 Kammer
4 Bygning 400 4. En Bindningsverks Bygning med halv Steen forblindet 1 1/2 Etager med blaat Steen-Tag indrettet til 2de Kammere med een Kakkelovn 1 Springvandspost 1 Bod og fornødne Udhuse med Veedlafter vurderet til 400 Bindingsverk 1 Boder
Forblendet (halvstein) 1 1/2 Etasjer
Takstein (blå stein) 1 Kakkelovn (enkel)
2 Kammer
1 Uthus
1 Vannpost
1 Vedloft