Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Søndre gnr. 187, 188

Forrige · 975 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Assessor Mathisen
Gateadresse: Revieren
Verdi: 50
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Assessor Mathisen var tilstede og have Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Materialhus 50 Et Materialhus af Bindingsverk 1 Etage med Teglsteens Tag i god Stand taxeret for 50rd Bindingsverk
Tak (teglstein)