Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Søndre gnr. 197

Forrige · 985 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: General-Auditeur Flor
Gateadresse: Raadhusgaden
Verdi: 1450
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Generalauditeur Flor var ikke tilstede.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 900 1. Hovedbygningen til Gaden grundmuret 2 Etage 1 hvelvet og 1 Bjelke-Kjelder under Huset Steentag hvorudi befindes 4 Værelser af hvilke 2de betrukne 4 Kakkelovne hvoraf 1 tredobbelt 2de dobbelt og 1 enkelt 9 Fag Vinduer til Gaden og 1 Fag til Gaarden - 900 Rd Betrukken 2 Etasjer
Bjelkekjeller 10 Fag vinduer
Grundmur (hele bygningen) 2 Kakkelovn (dobbel)
Kjeller (hvelvet) 1 Kakkelovn (enkel)
Takstein 1 Kakkelovn (trippel)
4 Værelser
2 Sidebygning 300 2. Sidebygningen i Vest opført af Laft 2 Etager med Steens-Tag 1 Kjøkken med Skorsteen 1 Bryggerhus med Bagerovn og Bjelke-Kjelder under samt ellers 3de Værelser og 2de enkelte Kakkelovne 4 Fag Vinduer 300rd Bjelkekjeller 1 Bakerovn
Laftet 1 Bryggerhus
Takstein 2 Etasjer
4 Fag vinduer
2 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
3 Værelser
3 Bagbygning 250 3. En Bagbygning i Sønder tvers over Gaarden 2de Etager af Laft med Steen-Tag derudi 2de Værelser med 2de enkelte Kakkelovne og i øvrigt indrettet til Boder og Lofter samt 4 Fag Vinduer til Haven og 1 Fag til Gaarden 250rd Laftet 1 Boder
Loft 2 Etasjer
Takstein 5 Fag vinduer
2 Kakkelovn (enkel)
2 Værelser