Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Søndre gnr. 200

Forrige · 989 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jomfru Rene
Gateadresse: Dronningens Gade
Verdi: 1000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Jomfru Rene var tilstede og have Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 730 1. Hovedbygningen til Gaden af Bindningsverk 2 Etager med Steen-Tag med Bjelkje-Kjelder og Bryggerhus med Skorsteen og Bagerovn derudi 5 Værelser hvoraf 2de betrukne med iværende 5 enkelte Jernkakkelovne 8 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden saa og et Kjøkken med Skorsteen taxeret for 730 Betrukken (værelser) 1 Bakerovn
Bindingsverk 1 Bryggerhus
Bjelkekjeller 2 Etasjer
Takstein 11 Fag vinduer
5 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
2 Skorstener
5 Værelser
2 Sidebygning 120 2. En ditto Sidebygning af Bindningsverk 1 Etage med Steen-Tag derudi 1 Pigekammer med Kakkelovn og en Madbod og 2 Fag Vinduer anset for 120 Bindingsverk 1 Etasjer
Takstein 2 Fag vinduer
1 Kakkelovn (enkel)
1 Matbod
1 Pikekammer
3 Bagbygning 100 3. En Bagbygning inde i Gaarden af Bindningsverk og Steen-Tag indretttet til Stald og Fæhus med Hølaft over 100 Bindingsverk 1 Fehus
Takstein 1 Hestestall
1 Høyloft
4 Vedhammer 50 4. En Vedhammer af Bindningsverk og SteensTag for 50 Bindingsverk 1 Vedhammer
Takstein