Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Søndre gnr. 223

Forrige · 1015 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Knud Christensen Tolstrup
Gateadresse: Raadhus og Skippergaden
Verdi: 6500
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Knud Christensen Tolstrup som var tilstede havde Intet at erindre.
Notat: Navn noe usikkert. (1084)

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 4500 1. Hovedbygningen i Vinkel til Raadhusgaden og Skippergaden 2 Etager høj opført af Bindingsverk og rødt Steen-Tag Bjelke-Kjelder under Bygningen hvorudi Bryggerhus med Bagerovn Skorsteen og en indmuret Malm-Bryggerpande. I Bygningen ere 15 Værelser hvoraf 6 ere antrukne og eet indrettet til Krambod derudi 11 Kakkelovne hvoraf 4 tre Etagers 5 to Etagers og 2de enkelte samt Kjøkken og Skorsteen med en liden Bagerovn til Gaden 30 Fag Vinduer og 10 Fag til Gaarden 2de store Marmor-Trapper med Jerngitterverk den ene til Gaden og den anden til Gaarden. I Forstuen Hovedopgang til Værelserne og en dobbelt svalgang baade neden og oven over Bygningen alt i god og forsvarlig Stand taxeret for 4500rd Betrukken (værelser) 2 Bakerovn
Bindingsverk 1 Bryggepanne
Bjelkekjeller 1 Bryggerhus
Takstein 2 Etasjer
40 Fag vinduer
5 Kakkelovn (dobbel)
2 Kakkelovn (enkel)
4 Kakkelovn (trippel)
1 Kjøkken
1 Krambod
2 Skorstener
2 Svalgang
2 Trapper (marmor)
15 Værelser
2 Vinkelbygning 2000 2. En Vinkelbygning til Gaarden Nord og Øst indrettet til Hestestald og Fæhus Vognremisser 3de Værelser med 1 enkelt Jernkakkelovn derover var et Kjøkken og en Pakbod. Bygningen 2 Etager Høj af Bord og Bindingsverk med Baandstager beslagen og indrappet derover Foder-Lofter. I Bygningen 6 Fag Vinduer alt i god og forsvarlig Stand taxeret for 2000rd Bindingsverk 2 Etasjer
Båndstag (fasadekledning) 6 Fag vinduer
Laftet 1 Fehus
Rappet 1 Forloft
1 Hestestall
1 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
1 Pakkbod
1 Vognremisse
3 Værelser