Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 246

Forrige · 1124 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Kammerherre Ankers Leiegaard
Gateadresse: Slotsgaden
Verdi: 110
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Leiegaard Det i Omvurderingen som [...] af 1787 under No. 2 anførte Sidehus af Bindingsværk m. V. er i Grund nedrevet og maa derfor udgaae. Eieren Kammerherre Anker var ikke tilstæde
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 100 Hovedbygningen til Gaden af Bindingsværk 1 Etage med en Qvist oven over og Steen Tag 3de Værelser og derudi en enkelt Jernkakkelovn 6 Fag Vinduer til Gaden og eet Fag til Gaarden yderst forfalden og i neppe beboelig Tilstand andseet til 100 rd Bindingsverk 1 Etasjer
Takstein 7 Fag vinduer
1 Jernkakkelovner (enkel)
3 Værelser
2 Vedskjul 10 Et Veedskjul af Stænderværk og tækket med Tagsteen for 10 rd Bindingsverk 1 Vedskjul
Takstein