Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Søndre gnr. 228

Forrige · 1022 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Gjestgiver Friderik Thoms
Gateadresse: Toldbodgaden
Verdi: 2500
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar:
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 2200 1. En Bygning af Bindingsverk med Vinkel ind til Gaarden 2 Etager Høj med Steentag og hvorunder ere 3de Grundmuret Bjelkekjeldere i Bygningen 6 Værelser alle betrukne og gibsede Kjøkken med Skorsteen og Bagerovn Spisekammer Drengestue Pigekammer og 3de andre Værelser med istaaende 9 Jernkakkelovne hvoraf 5 dobbelte og 4 enkelte. 8 Fag Vinduer til Gaden og 13 Fag til Gaarden al i god og forsvarlig stand - 2200Rd Betrukken (værelser) 1 Bakerovn
Bjelkekjeller 1 Drengekammer
Gibs (værelser) 2 Etasjer
Takstein 21 Fag vinduer
5 Jernkakkelovner (dobbel)
4 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
1 Pikekammer
1 Skorstener
1 Spiskammer
6 Værelser
2 Bakbygning 300 2. En Bagbygning af Bindingsverk og Steen-Tag 2 Etager hvorudi en Vognremisse og Veedskiuler med Lofter til Hø og videre ellers forsvarlig stand var taxeret for - 300Rd Bindingsverk 2 Etasjer
Takstein 1 Høyloft
1 Vedskjul
1 Vognremisse