Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 243

Forrige · 1119 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Residerende kappellan Ole Pihl
Gateadresse: Slotsgaden
Verdi: 200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren som var tilstede hadde intet at erindre
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 110 1. En Bindingsværksbygning 1 Etage med Steentag indrettet til 2de Boder og Portrum i forsvarlig Stand taxeret for 110rd Bindingsverk 2 Boder
Takstein 1 Portrom
2 Sidebygning 60 2. Paa vestre Side i Gaarden en Sidebygning af Bindingsværk og Steentag indrettet til Vognremisse Hestehold og fæhus taxeret for 60rd Bindingsverk 1 Fehus
Takstein 1 Hestestall
1 Vognremisse
3 Vedhammer 30 3. Paa den østre Side en Veedhammer af Stænderværk med Tagsteen paa 30 rd Bindingsverk 1 Vedhammer
Takstein