Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 251

Forrige · 1130 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christianus Bull
Gateadresse: Øvre Slotsgaden
Verdi: 2000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Christianus Bull som er tilstæde havde intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 1170 Hovedbygningen til Gaden 1 Etage høy med halv Steen Mur til Gaden hvorunder ere 2de hvelvede Kjeldere og 2de Bjelke Ditto tækket med røde Teglsteen. I denne Bindingsværks Bygning ere 4 betrukne Værelser med gibsede lofter samt et Klædeskammer 3de Kakkelovner hvoraf 1 tre Etages og 2de dobbelte og Loft over. Bygningen med fløjet Gulv 8 Fag Vinduer til Gaden og 4 Fag til Gaarden Alt i god Stand taxeret for 1170 rd. Betrukken (værelser) 1 Etasjer
Bindingsverk 12 Fag vinduer
Bjelkekjeller 2 Kakkelovn (dobbel)
Forblendet (halvstein) 1 Kakkelovn (trippel)
Gibs (værelser) 1 Kammer
Kjeller (hvelvet) 4 Værelser
Loft
Tak (teglstein)
2 Bakbygning 600 En Bagbygning af Mur og Bindingsværk 2 Etager med Steen Tag hvorudi et Værelse et Bryggerhus med Skorsteen og indmuret Kobber Brygger Pande samt 1 Madbod ovenpaa 2de Værelser med Kjøkken imellem paa og Loft oven over 1 Bagerovn, 3de enkelte kakkelovne 9 fag Vinduer i god Stand taxeret for 600 Bindingsverk 1 Bakerovn
Loft 1 Bryggepanne
Mur 1 Bryggerhus
Takstein 2 Etasjer
9 Fag vinduer
3 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Matbod
1 Skorstener
3 Værelser
3 Sidebygning 200 En Sidebygning af Bindingsværk 1 1/2 Etage med Steentag indrettet til Hestestald, Vognremisse med hø og Veedlofter over Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
Takstein 1 Hestestall
1 Høyloft
1 Vedloft
1 Vognremisse
4 Vedhammer 30 Paa søndre Side af Porten en Veedhammer med Loft over og Steentag Loft 1 Vedhammer
Takstein