Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 253

Forrige · 1133 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Carl Johan Lindman
Gateadresse: Øvre Slotsgaden
Verdi: 3850
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Carl Johan Lindman var tilstede og erklærede at han forbeholdt sig ny Taxation naar de Forandringer han var i Begreb med at gjøre vare blevne iverksatte.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 1000 En Bygning af Muur og Bindingsværk med Snidkerarbejde 1 Etage høy 32 Alen lang og 16 Alen bred hvorudi i øverste Rum Kornlofter i nederste Rum derimod indrettet Geneverbrænderi 6 Fag Vinduer taxeret for 1000 rd Bindingsverk 1 Etasjer
Kornloft 6 Fag vinduer
Mur 1 Verksted
2 Produksjonsutstyr 1500 Tvende Kobber Brændekjedeler hver af 16 Tønders Indhohl med tilhørende Tin Svanehalse og Slanger tilbegived Kobberbirhaner i kjedelerne. Hver kjedel vurderet for 750 tilsammen 1500 2 Kobberkjeler
3 Produksjonsutstyr 20 En Jernbryggerpande ansat for 20 rd 1 Bryggepanne
4 Produksjonsutstyr 480 Fire store Mæskekar med dobbelte Jernbaand og Skruer hvert kar af størrelse 70 Tønder og antsatt for 120 RD tilsammen 480 rd
5 Produksjonsutstyr 160 2 Svaletønder med Jernbaand hver af 60 Tønders Størrelse og vurderet for 80 rd
6 Produksjonsutstyr 160 Tvende i Jorden nedgravne Klare houger eller Tønder med dobbelte Jernbaand hver af Størrelse 30 til 40 Tønder og vurderet for 80 rd tilsammen
7 Produksjonsutstyr 60 Trende mindre Klare houger eller Tønder oven Jorden af Størrelse fra 8 til 20 Tønder hver til 20
8 Produksjonsutstyr 140 En Vandkum eller Post af Størrelse til 400 Tønders Rum hvorfra Vandet ved Render ledes til kjedelerne og karene. 140 1 Vannpost
9 Produksjonsutstyr 30 En Sand eller Bærene kum under Jorden med tilbehør af Render og Komfyr 180 rd
10 Produksjonsutstyr 300 Adskillige Redskaber af Stykkede Velge, Vatter, Render, Pomper samt kjedelenes Indmuring og Skorsteens Røret m. v.