Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 266

Forrige · 1150 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Andreas Eklund
Gateadresse: Nordre Gate
Verdi: 1100
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Andreas Eklund som var tilstede havde Intet at erindre.
Notat: Nordre Gate og Akersveien ble i 1730 slått sammen til Akersgata. Navnet på gatas nedre del (Nordre gate) ser ut til å ha levd videre.

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 400 Hovedbygning til Gaden af Bindingsværk 1 Etage med Bjelke-Kjelder under og Teglstens Tag derudi 2de Værelser betrukne med 2de dobbelte Kakkelovner 4 Fag Vinduer til Gaden Betrukken (værelser) 1 Etasjer
Bindingsverk 4 Fag vinduer
Bjelkekjeller 2 Kakkelovn (dobbel)
Tak (teglstein) 2 Værelser
2 Sidebygning 200 En Sidebygning i Gaarden af Laft 2 Etager høy hvorudi 1 Kjøkken med Skorsteen og Bagerovn samt Spisekammer ovenpaa 2de Værelser med een enkelt Jernkakkelovn tækket med Steen 6 Fag Vinduer blev taxeret for 200 rd Laftet 1 Bakerovn
Takstein 2 Etasjer
6 Fag vinduer
1 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Spiskammer
2 Værelser
3 Bagbygning 500 En Ditto Bagbygning med tilføyet Vinkel af Bindingsværk 2 Etager høj med en Bjelkekjelder under derudi 2de Kjøkkener med 2de Skorsteene 3de Værelser med 2de enkelte Kakkelovner Svalgang og Opgang samt Steentag 11 fag Vinduer i god og forsvarlig Stand taxeret for 500 rd Bindingsverk 2 Etasjer
Bjelkekjeller 11 Fag vinduer
Takstein 2 Kakkelovn (enkel)
2 Kjøkken
2 Skorstener
1 Svalgang
3 Værelser