Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 267

Forrige · 1152 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jens Andersen Højer
Gateadresse: Nordre Gade
Verdi: 1200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jens Andersen Højer var tilstede og havde intet at erindre
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 800 1. Hovedbygningen til gaden af Bindingsverk 2 Etager høj Steentag 2de grundmuurede kjeldere den ene indrettet til Bryggerhus med Skorsteen og indmuret kobber Bryggerpande ovenover 2de kjøkkener med Skorsteene 4 Værelser med fire Kakkelovner hvoraf 1 dobbelt og 3 enkelte 11 fag Vinduer til Gaden og 2de fag til Gaarden i forbedret Stand. - Bindingsverk 1 Bryggepanne
Kjeller 1 Bryggerhus
Takstein 2 Etasjer
13 Fag vinduer
1 Kakkelovn (dobbel)
3 Kakkelovn (enkel)
2 Kjøkken
3 Skorstener
4 Værelser
2 Bygning 80 2. Inde i Gaarden paa søndre Side en Bindingsverks Bygning 1 1/2 Etage med Steen Tag indrettet til Stald og en Madbod samt Loft ovenover med 2de Fag Vinduer for 80 Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
Loft 2 Fag vinduer
Takstein 1 Hestestall
1 Matbod
3 Bygning 70 3. En ditto Bygning paa nordre Side af Bindingsverk med Steen Tag hvorudi et Kammer fæhus samt Lofterum og 2de fag Vinduer taxeret for 70 rd Bindingsverk 2 Fag vinduer
Loft 1 Fehus
Takstein 1 Kammer
4 Bakbygning 250 4. En Bagbygning af Laft 2 Etager høj og Bjelkejelder under samt Steen Tag derudi 5 Værelser med kjøkken og Skorsteen samt 3 enkelte kakkelovner anseet af Værdi til 250 rd Bjelkekjeller 2 Etasjer
Laftet 3 Kakkelovn (enkel)
Takstein 1 Kjøkken
1 Skorstener
5 Værelser