Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 268

Forrige · 1154 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jørgen Sabroe
Gateadresse: Nordre Gade
Verdi: 610
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Den under No. 4 i forrige Omvurderingsforretning anførte Bindingsverks Bygning er nu som ganske forfalden i Grund nedrevet og maa derfor af denne Forretnings udgaa Ejeren Jørgen Sabroe var tilstede og havde Intet at erindre.
Notat: Kjeglebane

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 500 1. Hovedbygningen til Gaden af Bindingsverk 1 Etage høj med Qvist oven paa tækket med Steen Tag og 2de hvelvede kjelder 5 Værelser med 4 enkelte kakkelovner 10 fag Vinduer til Gaden og 1 fag til Gaarden vurderet for 500 rd Bindingsverk 1 Etasjer
Kjeller (hvelvet) 11 Fag vinduer
Takstein 4 Kakkelovn (enkel)
5 Værelser
2 Sidebygning 80 2. En gammel Sidebygning dels af Laft og dels af Bindingsverk 1 Etage høj derudi 1 Kjøkken med Skorsteen 1 Værelse med enkelt Kakkelovn med Lofterum 3de fag Vinduer gammel og forfalden dog anseet værd 80 rd Bindingsverk 1 Etasjer
Laftet 3 Fag vinduer
Loft 1 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Værelser
3 Veedskjul 30 3. Et gammelt Veedskjul af Bindingsverk beklædt med Bord og keglebane af ny anlagt hele tækket med Steen tag og ansat for 30 rd Bindingsverk 1 Vedskjul
Bord (fasadekledning)
Takstein